روزدرس - عربی - دهم انسانی - 4 آذر- امیرحسین کاروین

در این روزدرس،قواعد مرتبط با اعداد را میخوانیم و گریزی به اعمال ریاضی در زبان عربی می‌زنیم.

روزدرس - عربی - دهم انسانی - 4 آذر- امیرحسین کاروین

 سلام علوم انسانی ها!

درس امروزمون خیلی مهمه!

این درس رو توی سال دهم می خونیم اما تا روز کنکور بارها بهش نیاز پیدا می کنیم پس خوب حواستون رو بدید به من که نکات ریز و درشتش رو با هم یاد بگیریم.

از اعداد شروع کنیم

اعداد دو نوع هستند :۱- اعداد اصلی (شمارشی) ۲-اعداد ترتیبی

 اعداد اصلی

این اعداد برای شمارش تعداد افراد،اشیا و... به کار می‌روند 

اعداد اصلی برای خود،معدود دارند.

 معدود: اسمی است که مورد شمارش قرار می‌گیرد.مثلا:اَربعة طلابٍ،طلاب مورد شمارش قرار گرفته است و معدود است

عدد یک (واحد برای مذکر/ واحدة برای مونث )و عدد دو (اِثنانِ،اِثنینِ برای مذکر/ اِثنتانِ،اِثنتَینِ برای مونث) بعد از معدود می‌آیند و معمولاً در نقش صفت کاملاً شبیه معدود قبل از خود هستند و آمدنشان جهت تاکید بیشتر روی اسم مفرد و مثنی است مانند:قراتُ کتاباً واحداً

معدود عدد ۳ تا ۱۰ بعد از آن می آید،از نظر جنس برعکس عدد هستند،به صورت جمع و مجرور می‌آید و نقش مضاف الیه را دارد،ولی به صورت مفرد ترجمه می شود مانند:اِشتَریتُ ثلاثةَ کُتُبٍ

عدد ۱۱به صورت (اَحَدَعَشَرَ)برای مذکر/(اِحدَی عَشرَة)برای مونث

عدد دوازده به صورت(اِثناعَشرَ،اِثنی عَشرَ)برای مذکر/اِثنتاعَشرَة،اِثنتی عَشرَة)برای مونث به کار می رود

جزء اول عدد دوازده (اِثنا،اِثنتا،اِثننَی،اِثنَتَی)مانند اسم مثنی باعلامت (انِ،ینِ)می باشد که نونشان حذف شده است

معدود اعداد ۱۱تا ۹۹بعد از آن ها می آید و مفرد و منصوب هستند مانند: رایتُ اِثنَتی عَشرَة طالبةً

مئة به معنای (صد)به صورت (مِائَة)نیز نوشته می شود

عقود شامل اعداد دهگان از بیست تا نود می باشد که با (ونَ)و(ینَ)در آخرشان دیده می شوند

مانند:ثلاثونَ،ثلاثینَ

برای نوشتن عددهای بین اعداد عقود مانند (۲۵،۳۶و...)ابتدا عدد یکان نوشته می شود و پس از حرف واو عدد دهگان نوشته می شود مانند:خَمسة وَعِشرونَ(۲۵)

اعداد ترتیبی

این اعداد برای بیان رتبه و درجه ی افراد ،اشیاءو... به کار می روند.

اعداد ترتیبی دوم تا دهم و جزء اول اعداد ترتیبی (۱۱تا۱۹،....۹۱تا۹۹)در وزن فاعِل هستند

عدد ترتیبی معمولا برای اسم قبل از خود صفت محسوب می شوندمانند :التّمرینُ الثّانی(تمرین دوم)

عدد های ترتیبی در عربی باحرف (ال)نوشته می شوند تا با اعداد اصلی اشتباه نشوند

در بیان ساعت و روزهای ماه  معمولا از عدد ترتیبی استفاده می شودمانند:السّاعةُ السّادسةُ(ساعت شش) اما یک استثنا وجود دارد و آن ساعت ۱است زیرا در بیان ساعت یک به جای عدد ترتیبی (الاُولَی )از عدد اصلی (الواحِدة) استفاده می کنیم

ساعت شمار باعدد ترتیبی و دقیقه شمار با عدد اصلی بیان می شودمانند:السّاعةُ الثّانیةُ ُعِشرونَ(ساعت دو و بیست دقیقه)

چهار عمل اصلی ریاضی به عربی

به علاوه---> + زائِد

منها---> - ناقِص

تقسیم---> ÷ تَقسیمُ عَلی

ضرب ---> × ضربُ فی  گاهی در عمل ضرب فقط از حرف (فی)استفاده می شود

فعل (یُساوی:مساوی است با)برای پاسخ چهار عمل ریاضی به کار می رود

برای بیان درصد عربی از دو عبارت (عدد+بِالمئة) یا (عدد+فی المئة) استفاده می کنیم.

 

تست:(صَحَّحتُ فی الصفحة...........فی السطر..........،الخطا.........)عیّن الصحیح للفراغات                                           سراسری      

۱)الحادیة عشرة/الخامس/العاشر

۲)احد عشر/الخمسة/العشر

۳)حادی عشر/الخمس/عشرة

۴)حادیه عشر/الثلاث/الاثنان

پاسخ:باتوجه به ساختار عبارت به اعداد ترتیبی نیاز دارد


خب میدونم سطح درسنامه امروز بالا بود و باید بیشتر تمرین کنید تا همه نکات رو به طور کامل یاد بگیرید.به همین خاطر،ما براتون این زیر تست های مشابه آزمون 4 آذر رو گلچین کردیم تا یک مجموعه خوب از سوالات مهم داشته باشید.حتما قبل از آزمون این سوالات رو چک کنید.

دفترچه جامع درسنامه 4 آذر

2/3/2023 5:34:11 PM