کنکور و کمال گرایی

هر موجود زنده ای به تمامیت و کمال خواهی گرایش دارد.کمال گرایی به حالت مطلوبی گفته می‌شود که از وضع حاضر فاصله دارد.اگر کمال گرایی طوری باشد که حالت مطلوب با وضع موجود ...

کنکور و کمال گرایی

هر موجود زنده ای به تمامیت و کمال خواهی گرایش دارد.کمال گرایی به حالت مطلوبی گفته می شود که از وضع حاضر فاصله دارد.اگر کمال گرایی طوری باشد که حالت مطلوب با وضع موجود ، فاصله زیادی داشته باشد به نحوی که یکی بر دیگری تاثیر نگذارد مشکل بوجود می آید و انسان انگیزه ادامه مسیر را از دست می دهد.

اگر شخصی بدون توجه به توانایی ها و امکانات موجود خود ، حالات مطلوبی را در نظر می گیرد طبیعی است که در اینجا کمال گرایی به نوعی آرزو گرایی تبدیل می شود.

نوعی از کمال گرایی همه یا هیچ پنداری است بعنوان مثال دانش آموزی که همیشه نمره A داشته در صورت گرفتن نمره B بر این باور است که ((من یک بازنده کامل هستم)).

اما شکل سالم کمال گرایی این است که ارتباط فعال میان وضع موجود و وضع مطلوب برقرار شود بطوری که (چه باید کرد ؟) یا (چه می توان کرد؟).

پیشنهاد این است بجای آرزو گرایی واقع گرا باشید چون زمان باقی مانده تا کنکور بسیار بسیار مهم است و بهتر است با برنامه ریزی صحیح و انضباط شخصی در اجرای برنامه و استفاده از منابع ویژه این دوران مثل:

  1. کتاب زرد عمومی
  2. کتاب زرد اختصاصی
  3. کتاب جدید 8 آزمون جامع در 4 سطح که تست های آن تالیفی و کاملا استاندارد است.
  4. کتاب های سه سطحی کانون که تقریبا" تمام رتبه های برتر کانونی آن ها را پیشنهاد می دهند.

استفاده کنید .در آخر لازم است تعریفی از تست استاندارد ارائه دهم:

تست استاندارد یعنی تستی که شدت سختی آن سنجیده شده باشد و مشخص باشد در کدام سطح آسان ، متوسط و یا سخت قرار دارد.

5/30/2023 5:03:38 AM
Menu