دینامیک و نوسان و موج - فیزیک دوازدهم - تست - رادمن سرداری

در این مطلب 5 تست از فصل دینامیک و نوسان و موج آورده شده است.

دینامیک و نوسان و موج - فیزیک دوازدهم - تست - رادمن سرداری

سلام  دوستان !🖐


در این مطلب 5 تست از فصل دینامیک و نوسان و موج آورده شده است.

⏱ زمان پیشنهادی : 7 دقیقه 

🖊 نویسنده : رادمن سرداری ( دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر)

✔ پاسخنامه کلیدی ⬅ انتهای مطلب

✔ پاسخنامه تشریحی  ⬅  فایل ضمیمه 

برای ارتباط بیشتر با رتبه برتر ها و رزرو پشتیبان ویژه صفحه اینستاگرام کانون برترها را دنبال کنید. همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .  تست 1 ( سراسری ریاضی 99 ) خودرویی به جرم 3 تن در سطح افقی ، مسیر دایره ای را به صورت یکنواخت طی می کند . اگر بزرگی نیرویی که از طرف سطح زمین بر خودرو وارد می شود ، 〖10〗^4×√10 N باشد ، نیروی مرکزگرای وارد بر خودرو چند نیوتون است ؟

1 ) 10^3

2 ) 10^4

3 ) 3 × 10^3

4 ) 3 × 10^4
 تست 2 ( سراسری ریاضی 96 ) فرض کنید سیاره ای باشد که شعاع آن نصف شعاع زمین و جرم آت ¼ جرم کرۀ زمین باشد . شتاب گرانشی در سطح آن سیاره چند برابر شتاب گرانشی در سطح زمین خواهد بود ؟

1 ) ¼

2 ) ½

3 ) 1

4 ) 2
 تست 3 ( سراسری ریاضی 90 خارج از کشور ) 


در حرکت یک نوسانگر ساده ، در لحظه ای که سرعت نوسانگر از مثبت به منفی تغییر علامت می دهد ، شتاب نوسانگر چگونه است ؟

1 ) مثبت است .

2 ) منفی است .

3 ) از مثبت به منفی تغییر علامت می دهد .

4 ) از منفی به مثبت تغییر علامت می دهد . تست 4 ( آزمون 99/9 قلم چی ) 


در یک حرکت نوسانی ساده ، در فواصل زمانی 0.01s ، شتاب متحرک صفر می شود . بسامد این حرکت چند هرتز است ؟ 

1 ) 100

2 ) 50

3 ) 5

4 ) 10


 تست 5 ( آزمون 99/9 قلم چی ) 


نمودار انرژی های جنبشی و پتانسیل کشسانی برحسب سرعت نوسانگر هماهنگ ساده ای ، مطابق شکل زیر داده شده است . X چند ژول است ؟

1 ) 1.2

2 ) 1.6

3 ) 1.8

4 ) 1
 پاسخنامه کلیدی 
شماره سوالگزینه ها
11234
21234
31234
41234
51234
موفق باشید !

6/9/2023 4:38:56 AM
Menu