تفاوت خواندن reading و مطالعه کردن studying

آزمون دادن به این دلیل برای بعضی از دانش آموزان دشوار است که هنگام آماده شدن برای آن بجای مطالعه ، مطلب را تنها از رو می‌خوانند .خواندن فرایندی است که برای کسب اطلاعات از موضوعی بکار می‌بریم اما...

تفاوت خواندن reading و مطالعه کردن studying

تفاوت خواندن reading و مطالعه کردن studying

آزمون دادن به این دلیل برای بعضی از دانش آموزان دشوار است که هنگام آماده شدن برای آن بجای مطالعه ، مطلب را تنها از رو می خوانند .خواندن فرایندی است که برای کسب اطلاعات از موضوعی بکار می بریم اما مطالعه فرایندی است که برای یادگیری و به ذهن سپردن دانسته ها.

برای اینکه مطالعه مفیدتری داشته باشیم بهتر است کارهای زیر را انجام دهیم:

-خوب گوش دادن و یادداشت برداری از نکات مهمی که توسط معلم بیان می شود و یا روی تخته کلاس درس نوشته می شود.

-استفاده از زیر نویس و راهنمای کتاب درسی.

-خط کشیدن زیر کلمات کلیدی هر مطلب به شرطی که همه ی کلمات را مهم ندانیم.

-حاشیه نویسی کتاب از نکات چالشی در هر صفحه.

-برای هر صفحه یک یا دو سوال مهم طرح کنیم و پاسخ آن را در متن بخوبی بخوانیم.

-در دروس حفظی از بر کردن و تکرار بازخوانی یادداشتها.

شما کتاب درسی را می خوانید یا مطالعه می کنید؟

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )