شنبه‌24 مهرریاضی برای ( هفتم ، هشتم و نهم )

امروز شنبه، روز درس ریاضی برای انش آموزان مقطع متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد

شنبه‌24 مهرریاضی برای ( هفتم ، هشتم و نهم )

دانش آموزان عزیز متوسطه اول، سلام!!

امروز شنبه، روز درس ریاضی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با متوسطه اول برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی هشتم

عددهای صحیح و گویا - ریاضی هشتم - محدثه عمادی - چهارشنبه 14 مهر

اعداد صحیح - ریاضی هشتم - رمضان عباسی

اعداد گویا - ریاضی هشتم - ندا صالح پور

اعداد گویا - ریاضی هشتم - علیرضا مصفا


ریاضی هفتم

صفحه 1 تا 7 - ریاضی هفتم - درسنامه و حل سوال - الهه پروری - یکشنبه 11 مهر

راهبردهای حل مسئله - درسنامه ریاضی هفتم - محدثه عمادی - شنبه 10 مهر

راهبرد‌های حل مسئله - نکات مهم ریاضی هفتم - فرخنده دشتی

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )