چهارشنبه‌ها با ادبیات ( دهم،یازدهم و دوازدهم تمام رشته ها)

چهارشنبه‌ها با ادبیات ( دروس عمومی) - مطالب هر روز یک درس - منطبق بر آزمون 9 مهر

چهارشنبه‌ها با ادبیات ( دهم،یازدهم و دوازدهم تمام رشته ها)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!

امروز چهارشنبه ، روز درس ادبیات به عنوان درس عمومی برای همه دانش آموزان در سایت کانون می باشد.در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با درس ادبیات برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ادبیات دوازدهم

شنبه‌ها با آرایه‌های ادبی - ایستگاه 10 - فاطمه گزدرازی

جمعه‌ها با لغت و املا - ایستگاه 9 - علی جابری

مراعات نظیر- ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

جناس تام - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

جایگاه و جهش ضمیر- ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

حس آمیزی - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

ترکیب وصفی و اضافی - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

انواع (( را )) - دستور زبان فارسی - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

قرابت معنایی - ادبیات - مجموعه تست - فاطمه گزدرازی

دستور زبان - ادبیات - مجموعه تست - فاطمه گزدرازی

آرایه‌های ادبی - ادبیات فارسی - مجموعه تست - فاطمه گزدرازی

اغراق - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

کنایه - ادبیات - نکات درسی - فاطمه گزدرازی

فارسی دهم - آزمونک - نیما ابوالحسنی، مبین روشن، شهریار صالحی

فارسی دهم - آزمونک -نیما ابوالحسنی، مبین روشن، شهریار صالحی

آرایه ادبی- ادبیات دهم - بهاره حاجی‌نژادیان


ادبیات یازدهم

انواع جمله - درس 10 فارسی دهم -  امیرحسین رضافر

جزوه‌ی درس «طوطی و بقال» - ادبیات دهم - (5 نکته ویژه جمع‌بندی) - امیرحسین رضافر

منادا در چند سطر- درس 16 ادبیات فارسی 1 - امیرحسین رضافر

نکاتــی از درس «خسرو» - درس 16 فارسی1 - هیرش صمـدی

آرایه‌های ادبی - آرایه تشبیه - امیرحسین رضافر

نقیضه‌پردازی - 3 نکته‌ی مهم از درس 16 فارسی 1 - هیرش صمدی

تفاوت‌ها و شباهت‌های آرایه تناسب و مراعات نظیر- ادبیات دهم -امیرحسین رضافر

شیوه بلاغی - درس 11 فارسی دهم - امیرحسین رضافر

قلمرو فکری درس «طوطی و بقال»-فارسی1-آفرین ساجدی

ادبیات داستانـی - ادبیات دهم - آزمونک - امیرحسین رضافر


ادبیات دهم

صفت تفضیلی - فارسی نهم - آفرین ساجدی

جمع بندی درس 1 تا 17 فارسی نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

آرایه های ادبی - وجه تمایز آرایه تضمین از تلمیح - امیرحسین رضافر

آرایه‌های ادبی - آرایه تضاد - امیرحسین رضافر

فارسی نهم- خلاصه دروس 1 تا 13 - الهه پروری