چهارشنبه 4 خرداد ادبیات (کنکوری 1401 همه رشته ها)

چهارشنبه‌ها با ادبیات ( دروس عمومی) - مطالب هر روز یک درس - منطبق بر آزمون جمع بندی

چهارشنبه 4 خرداد ادبیات (کنکوری 1401 همه رشته ها)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!

امروز چهارشنبه ، روز درس ادبیات به عنوان درس عمومی برای همه دانش آموزان در سایت کانون می باشد.در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با درس ادبیات برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ادبیات 3

کتابچه دستور زبان - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی

کتابچه آرایه - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی
2/3/2023 5:16:30 PM