شنبه 24 مهردینی برای( دهم ، یازدهم و دوازدهم عمومی )

امروز شنبه، روز درس دینی برای تمامی دانش آموزان در سایت کانون می‌باشد.

شنبه 24 مهردینی برای( دهم ، یازدهم و دوازدهم عمومی )

دانش آموزان عزیز ، سلام!!

امروز شنبه، روز درس دینی برای تمامی دانش آموزان در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا

 میکنید.


دین و زندگی دوازدهم

هدف زندگی، پر پرواز- دینی1 - درسنامه - محمدمهدی کربلایی رجب

هدف زندگی،پر پرواز- دینی 1- تست - محمد مهدی کربلایی رجب - شنبه 10 مهر

پیام آیات درس اول - دین وزندگی دوازدهم - آرمین عبدالحسینی - سه شنبه 13 مهر 

هستی بخش - دین و زندگی دوازدهم - امیر مهدی میقانی - سه شنبه 13 مهر


دین و زندگی یازدهم

نکات آیات - درس اول - دینی یازدهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 


دین و زندگی دهم

صفحات 11 تا 24 دین و زندگی - تست و پاسخ مقطع دهم - فاطمه احدزاده - جمعه 16 مهر

پیام آیات - درس اول - دینی دهم - فائزه کریمی - سه شنبه 13 مهر 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )