یکشنبه 8 خرداد ادبیات برای(کنکوری‌های 1401 همه رشته ها)

امروز یکشنبه، روز درس ادبیات برای تمام دانش آموزان در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 8 خرداد ادبیات برای(کنکوری‌های 1401 همه رشته ها)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس ادبیات، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


ادبیات 

ایستگاه حل کنکور1-آرایه و دستور کنکور انسانی 98-میثاق رودسرابی

ایستگاه حل کنکور2-آرایه و دستور کنکور تجربی 98-میثاق رودسرابی

ایستگاه حل کنکور3-آرایه و دستور کنکور ریاضی 98-میثاق رودسرابی

کتابچه دستور زبان - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی

کتابچه آرایه - ادبیات - جمع بندی کنکور - فاطمه گزدرازی

2/3/2023 5:34:45 PM