چهارشنبه‌ها با ریاضیات (دهم ، یازدهم و دوازدهم ریاضی)

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه‌ها با ریاضیات (دهم ، یازدهم و دوازدهم ریاضی)

دانش آموزان عزیز ریاضی ، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته ریاضی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


حسابان دوازدهم

محاسبه حد‌های کسری صفر صفرم - حسابان یازدهم - پویا کلاه دوز

روش هندسی حل معادلات - حسابان یازدهم - پویا کلاه دوز

جمع بندی ریاضی 1 و حسابان 1 - دوازدهم ریاضی - شاهین پروازی


آمار و احتمال

آمار و احتمال- ریاضی یازدهم تجربی- درسنامه- مهدیه امین

آمار و احتمال- ریاضی دهم- درسنامه - مهدیه امین

فیلم آموزشی - احتمال، اندازه گیری شانس - مریم مرسلی

مبانی احتمال- آمار و احتمال- درسنامه- مهدیه امین

مبانی واصول احتمال - آمار و احتمال یازدهم - پویا کلاه دوز

5 تست آمار - آمار و احتمال یازدهم - پویا کلاه دوز

احتمال غیر هم شانس - آمارو احتمال - سالار رضایی


ریاضی دهم

احتمال رخ دادن پیشامد - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

مجموعه‌های متناهی و نامتناهی - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

نحوه‌ی نمایش مجموعه ها - درسنامه ریاضی نهم - فاطمه احدزاده

جمع بندی درس 1 تا 8 ریاضی نهم - تست و پاسخ  - فاطمه احدزاده

مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌ها - ریاضی نهم - فاطمه راسخ


هندسه دوازدهم

ترسیم‌های هندسی - هندسه 1 - امیرحسین ابومحبوب

دایره - هندسه یازدهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

تبدیل‌های هندسی - هندسه یازدهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

تالس و تشابه - هندسه دهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

چندضلعی‌ها - هندسه دهم -نکات درسی - فاضل مهرآئین

روابط طولی در مثلث - هندسه یازدهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

تجسم فضایی - هندسه دهم - نکات درسی - فاضل مهرآئین

روابط طولی در مثلث - درسنامه و تست هندسه 2 - یونس میرچولی

تبدیل‌های هندسی - هندسه 2 - علی سعیدی زاد