چهارشنبه 5 بهمن ریاضیات برای(دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی)

امروز چهارشنبه، روز درس‌های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می‌باشد.

چهارشنبه 5 بهمن ریاضیات برای(دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی)

دانش آموزان عزیز ریاضی ، سلام!!

امروز چهارشنبه، روز درس های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته ریاضی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


حسابان دوازدهم

مشتق - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی


حسابان یازدهم

روابط تابع و تابع نمایی - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی


ریاضی دهم

توان گویا و عبارت‌های جبری_آزمونک ریاضی دهم_مهدی حاجی نژادیان

صفحات 1 تا 77 ریاضی_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده


هندسه دوازدهم

بیضی - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی


هندسه پایه

صفحات 9 تا 52 هندسه_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده

کل دایره - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی


امار و گسسته

احتمال و مجموعه - یازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

مجموعه احاطه گر - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی


1/27/2023 9:13:40 PM