سه شنبه 1 آذر ریاضی برای دبستانی ها

امروز سه شنبه، روز درس ریاضی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه 1 آذر ریاضی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به درس ریاضی، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


ریاضی ششم

کسر _ درسنامه ریاضی ششم دبستان _فاطمه حلاجیان


ریاضی پنجم

کسر _ درسنامه ریاضی پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان


ریاضی چهارم

هوش واستعداد تحلیلی-چهارم دبستان - فریده حیدر قره شیران

اعداد و الگوها ، کسر ،چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران

اعداد و الگوها ، کسر ، چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران


ریاضی سوم

عددهای چهار رقمی -ریاضی سوم دبستان-امیرحسین چمنی‌


ریاضی دوم

جمع و تفریق اعداد دو رقمی - دوم دبستان - سامان ملک احمدی

جمع و تفریق اعداد دو رقمی - دوم دبستان - فریده حیدر قره شیران


11/29/2022 4:04:53 AM