سه شنبه‌ها با عربی ( دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته‌ها )

امروز سه شنبه، روز درس‌های عربی برای همه دانش آموزان در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه‌ها با عربی ( دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته‌ها )

دانش آموزان عزیز انسانی، سلام!!

امروز سه شنبه، روز درس عربی برای همه دانش آموزان در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با درس عربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.عربی دوازدهم

درک مطلب عربی - کنکور 91 ریاضی - رادمن سرداری

شکل افعال - عربی دهم - درسنامه و نکته - رادمن سرداری

اعداد اصلی و ترتیبی - عربی دهم - نکته و تست - رادمن سرداری

جمله فعلیه و اسمیه - عربی دهم - درسنامه و تست - رادمن سرداری

اسم اشاره - عربی دهم - نکته و تست - رادمن سرداری

حروف مشبهه - عربی دوازدهم - ترجمه کنکور- محمد مهدی طباطبایی

حروف مشبهه - عربی دوازدهم - قواعد - سید محمد مهدی طباطبایی

حروف مشبهه - عربی دوازدهم - ترجمه کنکور- محمد مهدی طباطبایی

حروف مشبهه بالفعل - عربی دوازدهم - قواعد - محمد مهدی طباطبایی

افعال ثلاثی مزید - عربی دهم - خلاصه نکات - فائزه کریمی


عربی یازدهم

درس 7 و 8 - عربی 1 - آزمونـک - امیرحسین رضافر

خلاصه قواعد درس 6 عربی دهم-فعل مجهول-امیرحسین رضافر

نون وقایه - درس 7 عربی دهـم - امیرحسین رضافر

درس 5 عربی دهم - انواع جمله -امیرحسیـن رضافر

اشکال افعال - عربی دهم - امیرحسین رضافر

صفحه 1 تا 79 - 5 تست برای مرور عربی دهم - رادمن سرداری


عربی دهم

قواعد فعل امر - عربی نهم - میلاد نقـشی

جمع بندی درس 1 تا 10 عربی نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده