سه شنبه 1 شهریور عربی برای (دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته ها)

امروز سه شنبه، روز درس‌های عربی برای همه دانش آموزان در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه 1 شهریور عربی برای (دهم، یازدهم و دوازدهم همه رشته ها)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس عربی، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


عربی دوازدهم 

لای نفی جنس - عربی دوازدهم - نکته و تست - رادمن سرداری

5/30/2023 1:13:02 AM
Menu