یکشنبه 6 آذر علوم و فنون (دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز یکشنبه، روز درس علوم فنون دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 6 آذر علوم و فنون (دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس علوم و فنون، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


علوم و فنون دهم

دروس 1 تا 4 فنون - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین11/29/2022 4:45:22 AM