یکشنبه 28 اسفند علوم و فنون (دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

امروز یکشنبه، روز درس علوم فنون دانش آموزان رشته انسانی در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 28 اسفند علوم و فنون (دهم، یازدهم و دوازدهم انسانی)

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس علوم و فنون، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


علوم و فنون دهم

7 فروردین فنون - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین3/21/2023 11:23:50 AM