یکشنبه 6 آذر فارسی برای (هفتم ، هشتم و نهم )

امروز یکشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 6 آذر فارسی برای (هفتم ، هشتم و نهم )

دانش آموزان عزیز ، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به درس فارسی، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


فارسی نهم

آرایه‌های‌ادبی-فارسی نهم- نکات مهم- فاطمه نوبخت


فارسی هشتم

ساختار شناسی-فارسی هشتم-نکات کاربردی-شیدا اسماعیل نیا


فارسی هفتم

قلب کوچکم رابه چه کسی بدهم؟فارسی هفتم.فاطمه صادقی


11/29/2022 5:11:58 AM