یکشنبه 28 اسفند فارسی برای دبستانی ها

امروز یکشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 28 اسفند فارسی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز یکشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با دبستان که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی ششم

هفت خوان رستم،ای وطن_فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی


فارسی پنجم

سرودملی،دفاع ازمیهن_درسنامه فارسی پنجم دبستان_فائزه کاووسی3/21/2023 10:39:32 AM