یکشنبه 6 آذر فارسی برای دبستانی ها

امروز یکشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می‌باشد.

یکشنبه 6 آذر فارسی برای دبستانی ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!

امروز یکشنبه، روز درس فارسی برای دانش آموزان دبستانی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با دبستان که برای امروز تهیه شده است جمع آوری شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


فارسی ششم

هوشیاری،داستان من و شما_فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی


فارسی پنجم

بازرگان و پسران،چناروکدوبن_فارسی پنجم دبستان _فائزه کاووسی


فارسی دوم

ستایش،...،چوپان در ستکار-فارسی دوم-درسنامه-سهیلا چهره نگار
11/29/2022 4:09:44 AM