برنامه‌ی آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهـر دروس عمومی دهـم

در این مطـلب برنامه آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهر در این مطلب برایتان آورده شده است...

برنامه‌ی آزمون‌های هدیه 19 شهریور و 2 مهـر دروس عمومی دهـم

ســلام دانش‌آموزان عـزیز دهــمی

در تاریخ‌ 19 شهـریور و 2 مهـر 1400 آزمون‌های هدیه برگزار می‌شود.

تعداد سؤال:

در این آزمون‌ها از هر درس 10 سؤال طــرح خواهد شد.

زمان پاسخـگویی:

برای پاسخ به این سؤالات 40 دقیقه زمان در نظــر گرفته شده است.

برنامـه و بودجه‌بنـدی این آزمون‌ها در زیر آورده شده اســت:


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )