دانلود دفترچه سوالات کنکور 1400

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور 1400 پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور 1400

طبق اعلام سایت سازمان سنجش سوالات کنکور  1400  پس از برگزاری کنکور منتشر خواهد شد.  


پس از برگزاری کنکور و انتشارات سوالات توسط سازمان سنجش این لینک ها فعال خواهند شد.


پس از برگزاری کنکور شما می توانید با مراجعه به صفحه شخصی ، نظر خود را درباره سطح دشواری کنکور  1400  برای هر درس عمومی و اختصاصی  اعلام کنید .


مشاهده سطح دشواری کنکور  1400  از نظر دانش آموزان 


همچنین پس از انتشار سوالات می توانید کلید پیشنهادی دبیران ،پاسخنامه ، پاسخ تشریحی و تحلیل های کنکور 1400 را در صفحه کنکور سایت کانون مشاهده کنید.


لینک های زیر پس از قرار گرفتن کلید ، تحلیل و پاسخ فعال خواهند شد

مشاهده کلید پیشنهادی دبیران، تحلیل و پاسخ تشریحی کنکور 1400

کلید های پیشنهای دبیران برای کنکور 1400

پاسخ های تشریحی کنکور 1400 

تحلیل کنکور 1400  توسط دبیران برای دریافت سوالات پس از برگزاری کنکور می توانید به سایت سنجش مراجعه کنید

sanjesh.org


لینک دریافت سوالات از سایت سنجش


سوالات کنکور هنر 1400
چهارشنبه  9 تیر - ساعت 14

دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور ریاضی  1400 
پنجشنبه 10 تیر - ساعت 14
دفترچه اختصاصیدفترچه عمومی
سوالات کنکور انسانی 1400 
پنجشنبه 10 تیر - ساعت 14

دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی 
سوالات کنکور تجربی 1400 
جمعه 11 تیر - ساعت 14
دفترچه اختصاصی  
دفترچه عمومی
سوالات کنکور زبان 1400
شنبه 12 تیر  - ساعت 14
دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 
سوالات کنکور خارج از کشور  1400
یکشنبه 13 تیر - ساعت 14

دفترچه اختصاصی
دفترچه عمومی 


برای دانلود سایر دفترچه ها به  سایت سنجش مراجعه کنید

6/3/2023 10:50:58 AM
Menu