هشت مرحله تا کنکور

سال کنکور شروع شده و راهی پرفراز و نشیب در پیش است اما خبر خوب این است که همه چیز مهیاست تا یک نتیجه‌ی خوب رقم بخورد.

هشت مرحله تا کنکور

سال کنکور شروع شده و راهی پرفراز و نشیب در پیش است اما خبر خوب این است که همه چیز مهیاست تا یک نتیجه ی خوب رقم بخورد. این راه بارها آزموده شده و تمام ابزارها و روش های موثر در آن کاملا واضح و شناخته شده است. کافیست هشت مرحله را طی کنیم:

مرحله1: تابستان را از دست ندهیم. ابتدا تعیین سطح کنیم. اولین آزمون کانون نشان می دهد در چه وضعیتی قرار داریم و بر اساس آن می توانیم برنامه ی مطالعاتی دقیقی بچینیم. تابستان بهترین فرصت برای مرور دروس پایه و پیش خوانی بخشی از سال دوازدهم است. در انتهای این فصل با یک آزمون جمع بندی می توانیم وضعیت رشد و پیشرفت مان را ارزیابی و تحلیل کنیم.

مرحله2 : آغاز نیم سال اول با سه آزمون. حالا مبحث به مبحث پیشروی می کنیم. سعی می کنیم در دروس پایه که دارد تکرار می شود بهتر شویم و در دروس دوازدهم به تسلط برسیم.

مرحله3 : پایان نیم سال اول با سه آزمون. در این مرحله مثل مرحله ی قبل پیش خواهیم رفت با این تفاوت که ایستگاه جبرانی در دروس پایه را خواهیم داشت. هرکس از دروس پایه عقب افتاده، می رسد و هرکس طبق برنامه پیش رفته، سطح تسلط خود را بالا خواهد برد.

مرحله4: آزمون های ویژه ی بین دونیم سال که شامل دو آزمون است. جمع بندی نیم سال اول دوازدهم در انتهای امتحانات نیم سال اول مدرسه و جمع بندی پایه مثل آزمون تعیین سطح و جمع بندی انتهای تابستان (یعنی یک سکوی مقایسه ای دیگر)

مرحله5 : آغاز نیم سال دوم با سه آزمون. دوباره پیشروی مبحثی با این تفاوت که تجربه ی نیم سال اول چراغ راه ما در نیم سال دوم خواهد بود.

مرحله 6 : دوران طلایی نوروز با دو آزمون جمع بندی، یکی در دروس پایه و دیگری نیم سال اول دوازدهم. حالا مدارس تعطیل است و فرصتی برای مرور و جمع بندی حدود 80 درصد سال های تحصیل خواهد بود. فرصتی طلایی برای جهش تراز و پیشی گرفتن از خودمان و رقباست.

مرحله7 : پایان نیم سال دوم با سه آزمون. پیشروی در دروس دوازدهم، جمع بندی نیم سال دوم دوازدهم و آزمون های ترکیبی از مباحث گذشته از ویژگی های این مرحله می باشد.

و اما مرحله آخر یعنی 8 : دوران جمع بندی شامل سه آزمون. در نزدیک ترین زمان به کنکور هستیم. حالا وقت شبیه سازی کنکور است. سه آزمون جمع بندی متوالی همراه با اجرای روش سه روز یک بار. خلاصه این که تمرین و تمرین و تمرین...

این برنامه ی راهبردی کانون است. کلید موفقیت شما، اعتماد به این برنامه و شخصی سازی آن می باشد. برای شخصی سازی این برنامه، از پشتیبان تان کمک بگیرید.

                              

5/30/2023 12:17:49 PM
Menu