روابط تصویری کلمات - ترتیب جمله: حمید اصفهانی

در آزمون تیزهوشان، هوش ادبی حدود یک سوم از آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.مبحث یکی از این سؤالات روابط کلمات است. لذا توضیحاتی در زمینه این فصل خدمت شما ارایه می‌گردد.

روابط تصویری کلمات - ترتیب جمله: حمید اصفهانی

دانش آموزان عزیز سلام

در آزمون تیزهوشان، هوش ادبی حدود یک سوم از آزمون را به خود اختصاص می‌دهد.مبحث یکی از این سؤالات روابط کلمات است. لذا توضیحاتی در زمینه این فصل خدمت شما ارایه می گردد.

نمونه تست‌هایی از این فصل و درسنامه را در فایل زیر ببینید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )