اردوی نوروزی 1400 با رتبه‌های برتر کانون

اردوی نوروزی رتبه‌های برتر کانون زمان برگزاری اردوی نوروزی: از 23 اسفند 99 تا 12 فروردین 1400

اردوی نوروزی 1400 با رتبه‌های برتر کانون

اردوی نوروزی با تدریس رتبه‌های برتر کانون

این کلاس ها با نظارت اردوان دهبوده برگزار می شود


مدرسان این دوره پشتیبانان ویژه کانون و رتبه های برتر کنکور هستند.


لیست مدرسان دوره:

تجربی:

انسانی:


نحوه ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره اردوی نوروزی:

          روش اول: ارسال عدد ۱۴ به شماره پیامک ۵۰۰۰۱۴۴۵  

          روش دوم: تماس باشماره های زیر:

021-41023000

09054309472

09170556426

زمان برگزاری اردوی نوروزی: از ۲۳ اسفند ۹۹ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

* این اردو مطابق منطق تابلوی نوروزی کانون و در سه بازه 5 روزه برگزار می شود:

          پنج روز اول: مرور دروس دهم مطابق آزمون 7 فروردین کانون از ۲۳ اسفند تا ۲۷ اسفند

          پنج روز دوم: مرور دروس یازدهم مطابق آزمون 7 فروردین کانون از ۲ فروردین تا ۶ فروردین

          پنج روز سوم: مرور دروس نیم سال اول دوازدهم مطابق با آزمون ۲۰ فروردین کانون از ۸ فروردین تا ۱۲ فروردین


برنامه کلاس های نوروزی:

تجربی:

انسانی: