آزمون هدف‌گذاری چگونه به شما آرامش می‌دهد؟

احساس آرامش قشنگ‌ترین احساس است. زمانی که خیالتان راحت باشد، زمانی که از خودتان راضی باشید، زمانی که برنامه‌ریزی‌تان دقیق است، آرام هستید.

آزمون هدف‌گذاری چگونه به شما آرامش می‌دهد؟

احساس آرامش قشنگ‌ترین احساس است. زمانی که خیالتان راحت باشد، زمانی که از خودتان راضی باشید، زمانی که برنامه‌ریزی‌تان دقیق است، آرام هستید. یکی از برنامه‌هایی که باعث آرامش بیشتر شما در آزمون‌ها خواهد شد، آزمون‌های هدف‌گذاری پنج‌شنبه‌هاست که امسال برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

بین هر دو آزمون، دو هفته فاصله وجود دارد. پنج‌شنبه‌های هفته‌ی اول باید در آزمونی به نام هدف‌گذاری شرکت کنید. بودجه‌بندی این آزمون تقریباً مثل آزمونی است که قرار است جمعه‌ی آینده‌اش برگزار شود.

با شرکت‌کردن منظم در این آزمون‌ها خود را موظف می‌کنید همان طور که در هفته‌ی دوم ساعات مطالعه‌ی خوبی دارید، در هفته‌ی اول نیز ساعت مطالعه‌ی عالی داشته باشید و از حجم درس‌ها برای آزمون هفته‌ی دوم کم کنید و مرور و تمرین تست خود را افزایش دهید. وقتی در هفته‌ی اول، بخش زیادی از مطالعه‌ی اصلی را انجام می‌دهید، برای شرکت در آزمون، خیالتان راحت‌تر خواهد بود و همین موضوع احساس آرامش بیشتری در شما ایجاد می‌کند.

بهترین واکسنی که تحت هر شرایطی می‌توانید به خود تزریق کنید، همین احساس آرامش است؛ احساسی که اثربخشی آن در بلندمدت واکنش بهتری را در شما به وجود می‌آورد. در پنج‌‌شنبه‌ی هفته‌ی اول با آزمون‌دادن بررسی کنید که بهتر است برای چه درس‌هایی هدف‌گذاری کنید. از طرفی این آزمون منبع مناسبی از سؤالات است که به یادگیری شما کمک می‌کند. حتی اگر در هفته‌ی اول، کل درس‌ها را مطالعه نکرده باشید، با شرکت در آزمون، حالت بازیابی خواهد داشت و این روش، روشی بسیار مؤثر در یادگیری است.

6/3/2023 2:37:08 AM
Menu