نکاتی برای مطالعه در روزهای تعطیل

برنامه‌ی انعطاف‌پذیری برای روزهای تعطیل تنظیم کنید و از مطالعه‌ی فشرده و مداوم بپرهیزید.

نکاتی برای مطالعه در روزهای تعطیل

برنامه‌ی انعطاف‌پذیری برای روزهای تعطیل تنظیم کنید و از مطالعه‌ی فشرده و مداوم بپرهیزید. دوره‌های استراحت را در برنامه‌‌ی خود در بازه‌های زمانی مناسب داشته باشید تا همواره شاداب و پرانرژی باشید.

خودتان را باور داشته باشید و به خودتان تلقین کنید که موفق خواهید شد. وقتی تلاش‌ می‌کنید و خوب درس‌ می‌خوانید، دلیلی برای پیشرفت نکردن وجود ندارد.

پیشرفت در درس‌های عمومی را یکی از اهداف مهم خود قرار دهید. حل تست‌های کتاب هایی مانند زرد عمومی را در برنامه‌ی روزانه‌ داشته باشید و به مجموعه تست‌های سایر گروه‌های آزمایشی جواب بدهید.

مطالعه را از پایدار کردن نقاط قوت شروع کنید و به برطرف کردن بخشی از نقاط ضعف بسنده کنید. فراموش نکنید؛ هیچ نقطه‌‌ضعفی نمی‌تواند برای همیشه پایدار باشد، ولی ثبات و پایداری نقطه‌ی قوت‌ می‌تواند دائمی و همیشگی باشد.

  • تست‌هایارزشمند، ستاره‌دار و پرتکرار را مجددا حل کنید. کارنامه‌ی اشتباهات می‌تواند کمک زیادی به شما بکند.

پرانرژی و باانگیزه در آزمونهای پیش رو شرکت کنید و آموخته‌هایتان را ارزیابی و جمع‌بندی کنید.

روزهای تعطیل را سکویی برای جهش و پیشرفت خودتان قرار دهید و به صورت متعادل در همه‌ی درس‌ها پیشرفت کنید. فراموش نکنید دانش‌آموزان زیادی بوده‌اند که توانستند با افزایش تلاش و برنامه‌ریزی بهتر در این دوران نتیجه‌ی کنکور خود را تغییر دهند.

6/5/2023 9:42:04 PM
Menu