فراشناخت؛ گامی در جهت رشد فردی

مقایسه‌ی تراز دانش‌آموزان با عملکردها و رتبه‌های مختلف در آزمون‌های 7 فروردین و 11 بهمن حاوی یک نکته‌ی مهم است.

فراشناخت؛ گامی در جهت رشد فردی

مقایسه‌ی تراز دانش‌آموزان با عملکردها و رتبه‌های مختلف در آزمون‌های ۷ فروردین و ۱۱ بهمن حاوی یک نکته‌ی مهم است و آن‌ هم این است که حتی برخی از دانش‌آموزان با تراز بالا در آزمون ۱۱ بهمن، در آزمون ۷ فروردین با افت تراز روبه‌رو بودند. این به آن معنی است که اولا افت تراز در این آزمون تا حد کمی طبیعی بود، چون بعد از چند آزمون تک‌مبحثی با یک آزمون نسبتا جامع روبه‌رو شدید.

ثانیا عملکرد پایین‌تر از حد مطلوب شامل حال حتی رتبه‌ی ۱ کشوری هم بوده است و مهم این است که بعد از مشاهده‌ی تراز و درصدها چه تصمیمی برای برنامه‌ی بعدی خود می‌گیرید. پس باز هم باید بر این موضوع صحه بگذاریم که موفقیت در کنکور از آن دانش‌آموزی است که بدون در نظر گرفتن نتیجه‌ی آزمون با شتاب و سرعت بالا و همچنین ذهنیت مثبت به مسیرش ادامه می‌دهد و با قدرت به هدفش می‌رسد. از نتیجه‌ی آزمون تنها باید برای برنامه‌ریزی استفاده کرد.

پس از مقایسه‌ی خودت با خودت هراسی نداشته باشه و از نتایج آزمون‌هایت در جهت پیشرفت و فراشناخت استفاده کن.

6/5/2023 10:46:56 AM
Menu