بودجه‌بندی درس‌های فنی رشته «الکتروتکنیک» در کنکور 98 هنرستان

بودجه بندی درس‌های فنی رشته «الکتروتکنیک» در کنکور 98 هنرستان (کنکور کاردانی فنی) و تعداد سوال‌های مشابه در هر درس در آزمون‌های دوازدهم هنرستان

بودجه‌بندی درس‌های فنی رشته «الکتروتکنیک» در کنکور 98 هنرستان

بودجه بندی درس‌های فنی رشته «الکتروتکنیک» در کنکور 98 هنرستان (کنکور کاردانی فنی) و تعداد سوال‌های مشابه در هر درس در آزمون‌های دوازدهم هنرستان


کلید‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان را در لینک زیر دانلود کنید:

کلیدها، تحلیل‌ها و پاسخ‌های تشریحی کنکور 98 هنرستان

4/2/2023 10:08:36 AM