معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی 11 رشته مهندسی از زبان دانشجویان برتر دانشگاه‌های معتبر ایران و جهان

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی رشته های مهندسی 

مجموعه ایستگاه های معرفی رشته حاصل همکاری 27 دانشجو و استاد از دانشگاه های برتر ایران و جهان است. در هر ایستگاه گرایش های ارشد، دروس دوره لیسانس، تعریف رشته و بازار کار آن مورد بررسی قرار گرفته است. 


خواهشمند است پس از مطالعه، کمبود ها و نارسایی های موجود در این اثر را به ما یادآوری کنید.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای شما

رشته مهندسی برق

مهندسی برق


رشته مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک


رشته مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر


رشته علوم مهندسی دانشگاه تهران

علوم مهندسی


رشته مهندسی معدن 

مهندسی معدن


رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع


رشته مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی مواد


رشته مهندسی شیمی

مهندسی شیمی


رشته مهندسی نفت

مهندسی نفت


رشته مهندسی هوافضا

مهندسی هوافضا


رشته مهندسی عمران

مهندسی عمران


5/28/2023 1:34:02 PM