گفت‌وگو با محمدرضا سعید، رتبه‌ی 10 کنکور از تهران

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با محمدرضا سعید، رتبه‌ی 10 کنکور انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با محمدرضا سعید، رتبه‌ی 10 کنکور از تهران

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با محمدرضا سعید، رتبه‌ی 10 انسانی ایثاگران از تهران انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگو با محمدرضا سعيد، رتبه‌ي 10 انساني ايثارگران از تهران

- از چه سالي عضو کانون شدي؟

من از اول دبيرستان در آزمون‌هاي کانون حضور داشتم و درمجموع در 59 آزمون برنامه‌اي کانون شرکت کردم.

- برنامه‌ي اصلي‌ات براي مطالعه چه بود؟

برنامه‌ي اصلي من برنامه‌ي مدرسه بود که البته اين برنامه، تقريباً با برنامه‌ي کانون پيش مي‌رفت و با آزمون‌هاي کانون هماهنگي و تطابق داشت.

- يک‌برنامه‌اي بودي يا چندبرنامه‌اي؟

من تا سال سوم در تمام آزمون‌هاي کانون بدون غيبت شرکت کردم. در سال چهارم برنامه‌ي مدرسه و کانون را با هم پيش مي‌بردم.

محمدرضا سعید


- اگر نمره‌ي ترازت کم مي‌شد واکنش اطرافيان چه بود؟

هنگامي که ترازم کم مي‌شد، پدر و مادرم به من روحيه مي‌دادند. من توجهي به حرف‌هاي منفي اطرافيان نداشتم و برايم اهميت نداشت و صرفاً تمرکزم بر هدفم بود.

- مهم‌ترين مزيت کانون را در چه مي‌داني؟

آزمون‌هاي جامع کانون بسيار مفيد و شبيه به کنکور است. به همه توصيه مي‌کنم حتماً در آزمون‌هاي جامع کانون شرکت کنند.

- نظرت در مورد برنامه‌ي راهبردي چيست؟

برنامه‌ي راهبردي کانون بسيار قوي است. مزيت آن اين است که هر دو هفته يک‌بار مباحث پوششي و جبراني دارد و اوقاتي که از برنامه عقب مي‌افتيم، امکان جبران آن در هفته‌هاي بعد وجود دارد. پيوستگي و نظم در اين برنامه اهميت زيادي دارد.

- مهم‌ترين آموزه‌اي که در کانون ياد گرفتي چيست؟

در کانون نظم و انضباط و حرکت بر اساس يک برنامه را ياد گرفتم.

محمدرضا سعید


6/2/2023 5:51:41 PM
Menu