گفت‌وگوی ویژه با مهدی روانخواه، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با مهدی روان‌خواه انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.

گفت‌وگوی ویژه با مهدی روانخواه، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

این گفت‌وگو در جشن نخبگان کنکور 1396 توسط کاظم قلم‌چی با مهدی روان‌خواه انجام شد. در این گفت‌وگو می‌توانید درس‌هایی را از پیوستگی یاد بگیرید.


- چند سال عضو کانون بودي؟

من 7 سال عضو کانون بودم و در 130 آزمون برنامه‌اي شرکت کردم.

- برنامه‌ي اصلي‌ات براي مطالعه در طول هفته چه بود؟

برنامه‌ي راهبردي اولويت من در برنامه‌ريزي مطالعاتي بود. در هفته‌ي اول مباحث جديد را مي‌خواندم و تست مي‌زدم. هفته‌ي دوم ادامه‌ي تست‌زني و جمع‌بندي آزمون بود.

- اگر در آزموني نمره‌ي ترازت کم مي‌شد آيا انگيزه‌ات براي شرکت در آزمون‌ها کم نمي‌شد؟

خير؛ بي‌انگيزه نمي‌شدم. دليلي براي غيبت کردن نمي‌ديدم. اگر افت مي‌کردم پدر و مادرم کاملاً آن را طبيعي مي‌دانستند اما علت آن را جويا مي‌شدند که در آن دو هفته چه اتفاقي افتاده و چه مواردي باعث اين افت شده است. آن‌ها مرا به تلاش بيش‌تر دعوت مي‌کردند.

- از چه زماني متوجه شدي که پدر و مادرت به جاي ناراحت شدن از افت شما، آن را ريشه‌يابي مي‌کنند؟

از همان اول راهنمايي که در آزمون‌هاي کانون شرکت کردم متوجه اين ويژگي آن‌ها شدم. آن‌ها هميشه واکنش خوب و طبيعي داشتند.

- شغل پدر و مادرت چيست؟

هر دو فرهنگي هستند.

مهدی روان خواه


- چرا کانون را انتخاب کردي؟

سال اول راهنمايي بيش‌تر به تشويق پدر و مادرم به کانون آمدم. انگيزه‌ي اصلي من از شرکت در آزمون‌هاي کانون يکي استفاده از برنامه‌ي راهبردي و ديگري ياد گرفتن مهارت‌هاي آزمون دادن بود و مهم‌ترين آموزه‌اي بود که از کانون ياد گرفتم.

- يک‌برنامه‌اي بودي يا چندبرنامه‌اي؟

من يک‌برنامه‌اي بودم و تنها برنامه‌ام،‌ برنامه‌ي راهبردي کانون بود. فقط در آزمون‌‌هاي کانون شرکت مي‌کردم.

- قبل از شروع سال تحصيلي آيا برنامه‌ي راهبردي را بررسي مي‌کردي؟

بله؛ سال سوم که بودم يک بار برنامه‌ي تابستان را بررسي کردم و در تابستان هم برنامه‌ي سال تحصيلي را نگاه کردم.

مهدی روان خواه


- به نظرت مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي چيست؟

مهم‌ترين ويژگي برنامه‌ي راهبردي را در دوهفته‌‌اي بودن آن مي‌دانم. اين ويژگيِ منحصربه‌فردِ برنامه‌ي راهبردي است. پيشروي مناسب درس‌ها هم ويژگي مهم ديگر برنامه‌ي راهبردي است. برنامه‌ي راهبردي چون پروژه‌اي بود مي‌توانستم جمع‌بندي خوبي داشته باشيم.

- مهم‌ترين چيزهايي که در کانون ياد گرفتي چيست؟

در يکي از آزمون‌هاي ارديبهشت روش اشتباهي براي هدف‌گذاري داشتم و چون نتوانستم هدف‌گذاري مربوط به درس‌هاي اختصاصي را اجرا کنم روي درس‌هاي ديگرم هم تأثير منفي گذاشت. اين تجربه‌ي بد باعث شد مشکل را برطرف کنم و آزمون بعدي 6 کشور شدم. ياد گرفتم که در جلسه‌ي آزمون هم سؤالات، هم زمان و هم خودم را مديريت کنم؛ چون کنکور مجموعه‌اي از عوامل است که بايد در کنار هم مورد توجه قرار گيرد تا به نتيجه‌ي مطلوب منجر شود و اين موضوع نياز به تمرين دارد و بهترين فرصت براي تمرين، آزمون‌هاي برنامه‌اي کانون است.

مهدی روان خواه


6/5/2023 11:06:42 AM
Menu