راه‌های تقویت مغز - 2 و 3

باور داشتن به هوش خود باعث افزایش آن می‌شود. پس، به خودتان اعتماد داشته و بدانید که عملکردتان عالی خواهد بود. شما قادرید از پس هر کاری بربیایید.

راه‌های تقویت مغز - 2 و 3

2- اعتمادبه‌نفس داشته باشید

باور داشتن به هوش خود باعث افزایش آن می‌شود. پس، به خودتان اعتماد داشته و بدانید که عملکردتان عالی خواهد بود. شما قادرید از پس هر کاری بربیایید.

3- چیزهایی را که به شما انگیزه می‌دهند بشناسید

از خودتان بپرسید: «چرا دارم این مهارت را یاد می‌گیرم؟» اگر اطلاعاتی به نظر افراد، کاربردی و مفید بیایند آن‌ها را بهتر یاد می‌گیرند. به‌خصوص اگر معتقد باشند که می‌توانند با این اطلاعات تأثیری بر اجتماع خود بگذارند.

6/2/2023 8:01:55 PM
Menu