موفقیتتان را باور کنید

رویاپردازی بخشی از لحظه‌های شاد زندگی همه‌ی ما انسان‌هاست و برخی تحقیقات نشان می‌دهد که رویاپردازی باعثِ افزایش خلاقیت و افزایش تلاش نیز می‌شود‌.

موفقیتتان را باور کنید

رویاپردازی بخشی از لحظه‌های شاد زندگی همه‌ی ما انسان‌هاست و برخی تحقیقات نشان می‌دهد که رویاپردازی باعثِ افزایش خلاقیت و افزایش تلاش نیز می‌شود‌. تقریباً همه‌ی ما هرشب چشمانمان را می‌بندیم و به دنیای رویاهای خود وارد می‌شویم. ورود به این دنیای عجیب و شگفت انگیز، کمک می‌کند تا از واقعیاتِ تلخ و هراس‌انگیز کمی دور باشیم. اما بد نیست بدانید که رویاپردازی و تجسمِ این که «من لایق رسیدن به هدفم هستم یا خیر؟» می‌تواند بر میزان تلاش ما تاثیرگذار باشد. کسی که خودش را لایق چیزی و جایگاهی نمی‌داند و آن را تجسم نمی‌کند پس برای آن نیز تلاشی نمی‌کند.

بیشتر افرادی که موفقیت چشمگیری به دست آورده‌اند قبل از آن، در رویاهایشان بارها و بارها خود را در آن موقعیت تجسم کرده‌اند. پس سعی کنید به هدفتان فکر کنید، خود را لایق آن بدانید و در ذهنتان همواره آن موقعیت را تجسم و رویاپردازی کنید.

6/10/2023 5:32:08 AM
Menu