امتحانات پایان سال و نقش آن در تثبیت آموخته‌ها و افزایش تراز

امتحانات پایان سال مدارس فرصت بسیار مفیدی است برای توجه به نکات ریز و اغلب فراموش‌شده که در طول دوره‌ی تحصیلی به آن‌ها توجه نشده یا در زمان کوتاهی به طور سطحی خوانده شده‌اند.

امتحانات پایان سال و نقش آن در تثبیت آموخته‌ها و افزایش تراز

امتحانات پایان سال مدارس فرصت بسیار مفیدی است برای توجه به نکات ریز و اغلب فراموش‌شده که در طول دوره‌ی تحصیلی به آن‌ها توجه نشده یا در زمان کوتاهی به طور سطحی خوانده شده‌اند و به علت عدم دقت یا مرور، فراموش کرده‌ایم. اهمیت این نکات را وقتی می‌دانیم که هنگام پاسخ دچار تردید می‌شویم و انتخاب گزینه‌ی صحیح، کاری سخت می‌شود یا زمان حل کردن مسائل و مکث ذهنی در اواسط حل سؤال رخ می‌دهد. درواقع نکات ریز در زمان مطالعه جدی گرفته نشده‌ یا فراموش شده‌اند؛ اما باید بدانیم که در ناخودآگاه ذهنمان مخفی هستند و فقط به یک اشاره نیاز داریم تا آن‌ها را به خاطر بیاوریم.

فرصت امتحانات پایان سال بهانه‌ی مفیدی برای مطالعه‌ی مجدد مطالب است. با دقت کافی این کار را انجام دهید و اقدام مؤثری در تثبیت آموخته‌های‌تان داشته باشید. بیش‌ترین دلیل پاسخ‌های غلط آزمونی به خاطر وجود همین سؤالاتی است که با تردید به آن‌ها پاسخ داده‌اید. تلاش کنید تردیدهایتان را بکاهید و جواب‌های قطعی و صحیح را افزایش دهید. حتماً گام مؤثری برای افزایش تراز و اعتمادبه‌نفس خود برخواهید داشت.