سه راه برای کسب اعتمادبه‌نفس

در هر موقعیتی از زندگی لازم است که میزان مناسب عواطف و احساسات را کنترل و در اختیار داشته باشید.

سه راه برای کسب اعتمادبه‌نفس

در هر موقعیتی از زندگی لازم است که میزان مناسب عواطف و احساسات را کنترل و در اختیار داشته باشید. اگر در هر وضعیتی، چه مثبت و یا منفی، آرام باشید، گامی بزرگ به‌سوی اعتمادبه‌نفس برداشته‌اید. پس خونسردی خود را حفظ کنید و نگران اینکه مردم در موردتان چه می‌گویند نباشید.

سه راهکار برای کسب اعتمادبه‌نفس سریع:

1-دقیقاً به زمان مکان و وضعیتی که دلتان می‌خواهد در آن اعتمادبه‌نفس داشته باشید فکر کنید یادتان باشد تا زمانی که به چیزی مرتبط نشوید و حال و هوای آن را حس نکنید اعتمادبه‌نفس بی‌معنی است.

 2-حواستان را روی حرف‌هایی که دلتان می‌خواهد در آن مکان یا وضعیت بزنید متمرکز کنید. اگر دلتان می‌خواهد آرام خونسرد و سراپا گوش باشید، همین کلمات را در ذهنتان بیاورید و یادتان باشد که ذهنتان فقط و فقط روی دستورالعمل‌های مثبت شفاف کارمی کند.

 3- چشمانتان را ببندید و در مورد حال و هوای کلمات در آن وضعیت به‌خصوص فکر کنید. دقیقاً همان وضعیت را تجسم کنید و حال و هوای آرامش خونسردی و اعتمادبه‌نفس را حس کنید. در این حالت وظیفه‌ی شفاف و دقیق ضمیر ناخودآگاهتان را مشخص کردید.

مطالب مرتبط

6/9/2023 4:39:38 AM
Menu