مانند یک قهرمان رفتار کنید

زندگی خود را در صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی به تصویر بکشید تا بتوانید با تحلیل و ارزیابی آن تغییرات لازم را انجام دهید.

مانند یک قهرمان رفتار کنید

شما تنها کسی هستید که می‌توانید زندگی‌تان را تعییر دهید. شما اولین کسی هستید که می‌توانید در  زندگی‌تان تغییرات ایجاد کنید. مانند فیلم‌هایی که یک قهرمان دارند دو ساعت تمام به فیلم خیره می‌شوید تا خلاصه‌ی زندگی سوپراستار را مشاهده کنید و دوست دارید آخر فیلم پایان شیرینی داشته باشد و قهرمان قصه هم‌چنان قهرمان باقی بماند. پایان فیلم دوست دارید مثل قهرمان فیلم باشید. شما همین حالا هم مشغول بازی در فیلم‌ خود هستید. شما فیلم زندگی یک کنکوری رتبه‌ برتر را بازی می‌کنید بنابراین باید تغییراتی متناسب با آن ایجاد کنید. نباید از ریل خارج شوید بلکه باید در مسیر موفقیت و راه درست که همان سؤالات و تست‌های کنکور است قدم بردارید. به دنبال کارهای عجیب و غریب نباشید. درست‌ترین کار ثبت وقایع است. شما می‌توانید وقایع زندگی‌تان را در دفتر برنامه‌ریزی بنویسید تا با تغییراتی که در عملکرد برنامه‌‌ی درسی‌تان می‌دهید قهرمان باقی بمانید.

زندگی خود را در صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی به تصویر بکشید تا بتوانید با تحلیل و ارزیابی آن تغییرات لازم را انجام دهید.

5/30/2023 10:11:40 PM
Menu