حساب هر روز را داشته باش

حساب هر روز را جدا نگه دار. امروز فقط امروز است و ربطی به دیروز و فردا ندارد. شور آینده را نداشته باش و غم گذشته را نخور. گذشته راه و چراغ روشنی برای آینده‌ی توست.

حساب هر روز را داشته باش

حساب هر روز را جدا نگه دار. امروز فقط امروز است و ربطی به دیروز و فردا ندارد. شور آینده را نداشته باش و غم گذشته را نخور. گذشته راه و چراغ روشنی برای آینده‌ی توست.

هر روز ۲۴ ساعت وقت داری. می‌توانی وقت خواب، استراحت، فرایض دینی و عوامل مخل مطالعه‌ات را از ۲۴ ساعت جدا کنی و مدت‌زمان مطالعه‌ات را بشناسی. آن‌چه تو را  به عقب برمی‌گرداند و باعث می‌شود وقت روزانه‌ات را از دست بدهی عوامل مخل مطالعه است. با تمرکز بر عوامل مخل مطالعه می‌توانی ساعت مطالعه‌ات را بالا ببری. آن‌چه تو را مدیریت می‌کند و می‌تواند عوامل مخل مطالعه‌ات را به ساعات مفید برای مطالعه تبدیل کند دفتر برنامه‌ریزی است. با اطلاعاتی که در آن می‌نویسی می‌توانی به ساعت مطالعه‌ی حقیقی خود برسی و به هدفت نزدیک و نزدیک‌تر شوی. صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی این ویژگی را دارد که همه‌ی هفته‌های خود را در یک نگاه ببینی. مرور ساعات مطالعه در هفته‌های گذشته باعث صعود و پیشرفت در هفته‌های آینده خواهد شد.

پایان هر هفته با تکمیل صفحه‌ی 182 و تکمیل جدول زیر می‌توانی خودت را مدیریت کنی و برای هفته‌ی بعد در دفتر برنامه‌ریزی‌ات تصمیم راهبردی بنویسی.

فعالیت‌های هفتگی

ساعت کل هفته‌ی اول

ساعت کل هفته‌ی دوم

مطالعهتستموبایلتلویزیونهنرورزشپایان هر هفته چه تحلیل و ارزیابی از وضعیت آموزشی خود داری؟

چند ساعت به دانش خود افزوده‌ای؟

چند ساعت کارهای باارزش ولی کم‌اهمیت داشته‌‌ای؟

هر هفته چند ساعت برای رسیدن به اهدافت تلاش می‌کنی؟

6/8/2023 3:58:58 PM
Menu