بهترین روش برای کاهش اشتباهات و افزایش اعتمادبه‌نفس

برای اجتناب از پاسخ‌های اشتباه و تسلط بر آزمون از روش هدف‌گذاری ده‌د‌هی یا همان هدف‌گذاری چند از 10 استفاده کنید.

بهترین روش برای کاهش اشتباهات و افزایش اعتمادبه‌نفس

دانش‌آموزان به‌خصوص دانش‌آموزان برتر به دلیل اعتمادی که به میزان آمادگی خود دارند در جلسه‌ی آزمون گمان می‌کنند باید به همه‌ی سئوالات پاسخ دهند تا خیالشان راحت شود؛ ولی در اصل چنین نیست. 

نیاز نیست به همه‌ی سؤالات پاسخ دهید بلکه باید به سؤالاتی پاسخ دهید که از درستی آن‌ها صد درصد اطمینان دارید و آن‌ها را مطالعه کرده و در ذهن خود به تثبیت کامل رسانده‌اید. 

برای اجتناب از پاسخ‌های اشتباه و تسلط بر آزمون از روش هدف‌گذاری ده‌د‌هی یا همان هدف‌گذاری چند از 10 استفاده کنید. این هدف‌گذاری باعث می‌شود با اعتمادبه‌نفس بالا در جلسه‌ی آزمون حاضر شوید؛ زیرا می‌دانید که چه‌قدر در هر درس مطالعه داشته‌اید و آماده هستید و در مطالب درسی تسلط دارید و می‌دانید چند سؤال را برای پاسخ‌گویی از هر درس انتخاب کرده‌اید. 

این هدف‌گذاری علاوه بر کاهش اشتباهات باعث آرامش خاطر  و اعتمادبه‌نفس واقعی شما در جلسه‌ی آزمون می‌شود. این هدف‌گذاری هم برای شما و هم اولیا‌ی‌تان ملموس و قابل درک است و باعث می‌شود اولیا نیز در هدف‌‌گذاری با شما مشارکت داشته باشند. از این روش حتماً استفاده کنید.

5/30/2023 11:55:41 AM
Menu