کنکور

اخبار و رویداد ها کنکور و پذیرش دانشجو چهارشنبه 14...و برگزاری کنکور 96 تاریخ های برگزاری کنکور های سراسری...96 تاریخ کنکور 96 تاریخ های برگزاری کنکور های سراسری...مرت...

 1. 
	تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری کنکور 96

  تاریخ‌های ثبت نام و برگزاری کنکور 96


 2. 
	فهرست منابع کنکور سراسری 96

  فهرست منابع کنکور سراسری 96


 3. دوربین شما
 4. بیشتر
  فیلم آموزشی
 5. بیشتر
  کتاب های کانون
 6. 
	حذفیات منابع سوالات کنکور 96

  حذفیات منابع سوالات کنکور 96


 7. 
	جزئیات آماری کنکور سراسری 96

  جزئیات آماری کنکور سراسری 96


 8. 
	مهلت ثبت‌نام کنکور 96

  مهلت ثبت‌نام کنکور 96


 9. 
	تیر زمان برگزاری کنکور 96

  تیر زمان برگزاری کنکور 96


 10. 
	تاریخ ثبت نام کنکور 96 اعلام شد

  تاریخ ثبت نام کنکور 96 اعلام شد


 11. 
	دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور 96

  دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور 96


 12. 
	تعداد داوطلبان کنکور 96 به تفکیک رشته

  تعداد داوطلبان کنکور 96 به تفکیک رشته


 13. بودجه بندی کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان

  بودجه بندی کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان


 14. 
	کنکور 95 > کنکور انسانی 95

  کنکور 95 > کنکور انسانی 95


 15. 
	کنکور 93 > کنکور انسانی 93

  کنکور 93 > کنکور انسانی 93


 16. 
	کنکور 94 > کنکور زبان 94

  کنکور 94 > کنکور زبان 94


 17. 
	کنکور 94 > کنکور انسانی 94

  کنکور 94 > کنکور انسانی 94


 18. 
	کنکور 94 > کنکور هنر 94

  کنکور 94 > کنکور هنر 94


 19. 
	کنکور 95 > کنکور ریاضی 95

  کنکور 95 > کنکور ریاضی 95


 20. 
	کنکور 93 > کنکور زبان 93

  کنکور 93 > کنکور زبان 93


 21. 
	کنکور 95 > کنکور هنر 95

  کنکور 95 > کنکور هنر 95


 22. 
	کنکور 93 > کنکور تجربی 93

  کنکور 93 > کنکور تجربی 93


 23. 
	کنکور 94 > کنکور خارج از کشور 94

  کنکور 94 > کنکور خارج از کشور 94


موضوعات پر جستجو
 1. #
  دریافت کارنامه
 2. #
  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96
 3. #
  نفرات برتر
 4. #
  کارنامه
 5. #
  صفحه شخصی
 6. #
  نمونه سوال علوم هفتم
 7. #
  تعداد داوطلبان کنکور 96
 8. #
  تخمین رتبه
 9. #
  آزمون غیر حضوری
 10. #
  دانلود آزمون های کانون
 11. #
  برنامه امتحانات نهایی خرداد 96
 12. #
  رتبه قبولی پزشکی دانشگاه ازاد
 13. #
  تکنیک های تست زنی
 14. #
  آزمون نمونه دولتی
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  ساعت مطالعه رتبه های برتر
 17. #
  برنامه راهبردی
 18. #
  تاریخ کنکور 96
 19. #
  بودجه بندی کنکور
 20. #
  نفرات برتر ازمون ها
 21. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 22. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 23. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 24. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 25. #
  راه های کاهش خواب
 26. #
  تقسیم چهارم دبستان
 27. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 28. #
  رشته های بدون کنکور
 29. #
  امتحان نهایی خرداد 96
 30. #
  کتاب زرد
 31. #
  تراز
 32. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 33. #
  نسبت و تناسب و درصد
 34. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 35. #
  برنامه امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان
 36. #
  فیلم های 3 دقیقه ای ریاضی هفتم
 37. #
  چگونه زیست بخوانیم
 38. #
  بودجه بندی چند سال اخیر کنکور
 39. #
  قبولی های نمونه دولتی
 40. #
  برنامه ریزی برای درس خواندن
 41. #
  پاسخ تشریحی
 42. #
  قرابت معنایی ادبیات
 43. #
  فیلم های آموزش سه دقیقه ای
 44. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 45. #
  کنکور
 46. #
  تست های زیست
 47. #
  چگونه درس بخوانیم
 48. #
  دانلود کتاب آبی
 49. #
  تعداد شرکت کنندگان کنکور
 50. #
  رشته طراحی لباس