کنکور 99 و چالشی بکر

درس بزرگ کنکور 1399 برای کنکور‌ی‌های 1400 «حفظ تمرکز همراه با انعطاف‌پذیری» است.

 1. کنکور 99 و چالشی بکر

  کنکور 99 و چالشی بکر


 2. رشته های جدید کنکور ارشد 99 اعلام شد

  رشته های جدید کنکور ارشد 99 اعلام شد


 3. رویکرد درس ادبیات در کنکور زبان 99

  رویکرد درس ادبیات در کنکور زبان 99


 4. محمد هجری: تحلیل فیزیک کنکور تجربی 99

  محمد هجری: تحلیل فیزیک کنکور تجربی 99


 5. نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 99 اعلام شد

  نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 99 اعلام شد


 6. فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 99

  فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 99


 7. پاسخ تشریحی خواص مواد کنکور هنر 99

  پاسخ تشریحی خواص مواد کنکور هنر 99


 8. پاسخ تشریحی انگلیسی کنکور انسانی 99 نظام قدیم

  پاسخ تشریحی انگلیسی کنکور انسانی 99 نظام قدیم


 9. پاسخ تشریحی درس ترسیم فنی کنکور هنر 99

  پاسخ تشریحی درس ترسیم فنی کنکور هنر 99


 10. رویکرد درس درک عمومی هنر کنکور هنر 99

  رویکرد درس درک عمومی هنر کنکور هنر 99


موضوعات پر جستجو