بودجه بندی درس های اختصاصی در کنکورهای سراسـری (چند سال اخیر) "محمد معافی"

کنکور سه سال اخیر مبنایی برای سنجش اهمیت هر یک از موضوعات و مباحث درسی است...

 1. بودجه بندی درس های اختصاصی در کنکورهای سراسـری (چند سال اخیر) "محمد معافی"

  بودجه بندی درس های اختصاصی در کنکورهای سراسـری (چند سال اخیر) "محمد معافی"


 2. تعداد سؤال های هر مبحث در کنکور انسانی چند سال اخیر

  تعداد سؤال های هر مبحث در کنکور انسانی چند سال اخیر


 3. تعداد سؤال های هر مبحث در کنکور تجربی چند سال اخیر

  تعداد سؤال های هر مبحث در کنکور تجربی چند سال اخیر


 4. دانلود تابلوی دوران طلایی نوروز 93 + بودجه بندی کنکور

  دانلود تابلوی دوران طلایی نوروز 93 + بودجه بندی کنکور


 5. بودجه بندی مباحث آزمون 27اردیبهشت در کنکور سراسری

  بودجه بندی مباحث آزمون 27اردیبهشت در کنکور سراسری


 6. بودجه بندی دروس عمومی و پایه

  بودجه بندی دروس عمومی و پایه


 7. اهمیت و بودجه بندی درس های ریاضی

  اهمیت و بودجه بندی درس های ریاضی


 8. کامران اله مرادی : تحلیل روانشناسی کنکور

  کامران اله مرادی : تحلیل روانشناسی کنکور


 9. اولویت مباحث فلسفه و منطق در کنکور

  اولویت مباحث فلسفه و منطق در کنکور


 10. کدام درس های دین و زندگی 3 چند بار در کنکور مطرح شده اند؟

  کدام درس های دین و زندگی 3 چند بار در کنکور مطرح شده اند؟


موضوعات پر جستجو
 1. #
  تخمین رتبه براساس درصد
 2. #
  تخمین رتبه
 3. #
  نفرات برتر
 4. #
  دریافت کارنامه
 5. #
  برنامه راهبردی
 6. #
  صفحه شخصی
 7. #
  معدل امتحان نهایی
 8. #
  دانلود آزمون های کانون
 9. #
  پاسخ تشریحی
 10. #
  ثبت نام آزمون های کانون
 11. #
  نفرات برتر ازمون ها
 12. #
  محاسبه معدل
 13. #
  کارنامه
 14. #
  تخمین تراز کانون
 15. #
  تخمین رتبه بر اساس رشته و دانشگاه
 16. #
  کتاب زرد
 17. #
  تکنیک های تست زنی
 18. #
  کارنامه قبولی های داروسازی
 19. #
  رتبه قبولی دانشگاه صنعتی شریف
 20. #
  آزمون غیر حضوری
 21. #
  بودجه بندی کنکور
 22. #
  کتاب زرد اختصاصی تجربی
 23. #
  تیزهوشان
 24. #
  کارنامه کنکور
 25. #
  امیررضا براتی
 26. #
  بودجه بندی کنکور ریاضی
 27. #
  پاسخ امتحان نهایی خرداد 98
 28. #
  تست های زیست
 29. #
  برنامه روزانه درس خواندن برای کنکور
 30. #
  تکنیک زمان های نقصانی
 31. #
  ازمون غیر حضوری
 32. #
  آزمون نمونه دولتی
 33. #
  المپیاد زیست شناسی
 34. #
  پاسخ تشریحی آزمون
 35. #
  انتخاب رشته
 36. #
  چگونه مرور و جمع بندی کنیم
 37. #
  کنکور فنی و حرفه ای
 38. #
  دریافت شمارنده
 39. #
  اموزش هندسه
 40. #
  نمونه سوال نهم
 41. #
  خلاصه نويسي
 42. #
  شیمی اسید و باز
 43. #
  معادله و نامعادله
 44. #
  تراز
 45. #
  موازنه کردن
 46. #
  تاریخ کنکور 96
 47. #
  اشکال هندسی
 48. #
  کتاب نوروز
 49. #
  الگويابي
 50. #
  معادله درجه دوم