سارا کمالی زنوزی

سارا کمالی زنوزی

سارا کمالی زنوزی

تبريز

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه :2
رتبه زبان در منطقه :60
تعداد آزمون :62
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :8091
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : مريم شامى زاده
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
5

کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 8114
میانگین تراز آزمون عادی :8091
میانگین تراز نیمسال اول :8087
میانگین تراز نیمسال دوم :8094


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

  کارنامه دانش آموز در کانون


  تاریخ آزمون :

  کارنامه کنکور


  کارنامه گروه :

  ادبيات فارسي9 از 10
  عربي9 از 10
  معارف 9 از 10
  زبان 10 از 10
  زمين شناسي2 از 10
  رياضيات10 از 10
  زيست شناسي8 از 10
  فيزيك10 از 10
  شيمي9 از 10