گفتگو با سارا کمالی زنوزی : رتبه 5 کنکور تجربی 97

می ترسیدم سوالات زیست دشوار باشند که همینطور هم شد اما چون آمادگی داشتم مشکل خاصی پیش نیامد. اما در عوض درس فیزیک به نظرم آسان بود

گفتگو با سارا کمالی زنوزی : رتبه 5 کنکور تجربی 97


مصاحبه با سارا كمالي – رتبه 5كشوري  تجربي از تبريز   


-از چه سالی به کانون آمدید؟

از اول دبيرستان بطور مستمر در آزمونهاي كانون شركت مي كنم


-شغل پدر و مادرتان چیست؟

پدرم بازنشسته اداره برق و مادرم بازنشسته علوم پزشكي تبريز هستند.


-پیوستگی و هماهنگی با برنامه راهبردی کانون چه میزان برایتان مهم بود؟

برنامه راهبردي به ذهنم نظم مي داد چون مطالعه هفتگي ام را با برنامه راهبردي كانون منطبق مي ساختم . اعتماد 100درصدي به برنامه راهبردي كانون داشتم


-از کدامیک از کتاب های کانون بهره بردی؟

براي همه درسهايم به ویژه زيست شناسي از كتاب سه سطحي استفاده مي كردم جون نكات خيلي خوبي داشت. همچنين از كتاب 30سال كنكور رياضي و كتابهاي زرد استفاده كرده ام..


- آیا در جلسه كنكور زمان اضافي ذخيره كردي و استراتژی بازگشت را اجرا کردی؟

در درسهاي عمومي 15دقيقه و در درسهاي اختصاصي 1ساعت و 15دقيقه توانستم زمان مفيد براي خودم ذخيره كنم كه منجر شد در استراتژي بازگشت تقريبا به 20 سوال پاسخ درست بدهم.


-پدر و مادر شما چه نقش اساسی داشتند؟

هم پدر و مادرم و هم برادرم همگي پيگير وضعيت درسهايم بودند.در تمامي جلسات كانون پدر و مادرم هر دو شركت مي كردند.

هرموقع دچار استرس ميشدم با برادرم صحبت مي كردم، به من آرامش ميداد.

.  


- آيا به جز آزمون هاي برنامه اي كانون در آزمون آزمايشي ديگري شركت مي كرديد ؟

خير فقط با برنامه كانون پيش مي رفتم


-نقش آزمون ها را در این میان چطور می بینی؟

آزمون دادن را در كانون آموختم و اينكه چگونه پاسخ هاي غلطم را كم كنم. اگر در كانون نبودم نمي توانستم اين رتبه را كسب نمايم


-آیا در روز کنکور با چالش خاصی روبروی شدی؟

مي ترسيدم سوالات زيست دشوار باشند كه همينطور هم شد اما چون آمادگي داشتم مشكل خاصي پيش نيامد. اما در عوض درس فيزيك به نظرم آسان بود


-اكثر دانش آموزان مي گفتند سوالات درس شيمي دشوارتر از حد انتظار بود نظرت چيست؟

اتفاقا اوضاع براي من بد نبود.چون دشواري سوالات شيمي در سوالهاي حل كردني بود كه خوشبختانه نسبت به حليّات تسلط خوبي داشتم و مشكلي برايم پيش نيامد.


-در سال آخر بيشتر  چه مشکلاتی داشتی ؟

در سال آخر انتظار زيادي از من داشتند، براي مثال اگر در يك آزمون رتبه ام 5 ميشد برخی ها مي گفتند ما انتظار داريم رتبه ات 1 بشود و اين گفتن ها باعث ميشد دچار استرس شوم . كم كم در جلسات كانون آموختم كه فقط بايد براي خودم درس بخوانم و اگر به اطرافم توجه كنم از رسيدن به هدفم باز خواهم ماند.


توصيه ات به دانش آموزان چيست؟

مسير كنكور فراز و نشيب هاي زيادي دارد، هيچ موقع نااميد نشوند


سخن آخر؟

از پدر و مادرم و نيز برادرم تشكر مي كنم.گفتگو با سارا کمالی زنوزی : رتبه 5 کنکور تجربی 97