کنکور 98

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید....

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97 را در ادامه مشاهده کنید....


فایل های ضمیمه

چرا در آزمون های کانون غیبت نکردم ؟ ( 1 دقیقه)
ویژگی برنامه راهبردی کانون از نظر سارا کمالی رتبه 5 کنکور تجربی 97 (1 دقیقه)
فیلم کامل گفتگو با سارا کمالی رتبه 5 کنکور تجربی 97 (6 دقیقه)