محمدرضا مفیضی

محمدرضا مفیضی

محمدرضا مفیضی
از يزد

رتبه ریاضی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 44
تعداد آزمون : 37
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7946
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : دبيرستان شهيد صدوقى
نام مدرسه : شهيد صدوقي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
1
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7796
میانگین تراز آزمون عادی :7946
میانگین تراز نیمسال اول :7975
میانگین تراز نیمسال دوم :7926

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور