گفت‌وگو با محمدرضا مفیضی، دوازدهم ریاضی از یزد باتراز 8042

از سال 1396 و زمانی که کلاس یازدهم بودم به کانون آمدم. در سال یازدهم از تراز 7000 شروع کرده‌ام و دلیل پیشرفتم را تلاش مداوم و تبدیل نتیجه‌گرایی به توجه به عملکرد می‌دانم.

گفت‌وگو با محمدرضا مفیضی، دوازدهم ریاضی از یزد باتراز 8042

گفت‌وگو با محمدرضا مفیضی، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از یزد با میانگین تراز 8042

ویژگی‌ اصلی من استقامت در مطالعه‌ است


از چه سالی به کانون آمدی؟ کلاس چندم بودی؟

از سال 1396 و زمانی که کلاس یازدهم بودم به کانون آمدم.


در سال‌های پایه از چه ترازی شروع کردی؟ اگر در این سال‌ها پیشرفت کرده‌ای، دلیل این پیشرفت چه بوده است؟

در سال یازدهم از تراز 7000 شروع کرده‌ام و دلیل پیشرفتم را تلاش مداوم و تبدیل نتیجه‌گرایی به توجه به عملکرد می‌دانم.


مهم‌ترین ویژگی آزمون‌های برنامه‌ای کانون را چه می‌دانی؟ چرا؟

مهم‌ترین ویژگی آزمون‌ها بازه‌ی دو هفته‌ای آن‌هاست که موجب می‌شود که از دروس غافل نشویم.


اگر در آزمون‌ها هیچ غیبتی نداشته‌ای، دلیل عدم غیبت شما چه بوده است؟

دلیل توجه به شرکت در آزمون‌ها اهمیت یادآوری مداوم دروس و خودسنجی در طول ماه و در کل سال است.

محمدرضا مفیضی، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از یزد با میانگین تراز 8042


چگونه بین برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها و برنامه‌ی مدرسه هماهنگی ایجاد می‌کنی؟ یعنی برنامه‌ی راهبردی را چگونه برای خود شخصی‌سازی می‌کنی؟

با نوشتن مجزای برنامه‌ها و شخصی‌سازی برنامه برای خودم سعی می‌کنم برنامه‌ی مدرسه را با آزمون‌ها هماهنگ کنم.


کدام درس‌ها در آزمون‌های برنامه‌ای کانون نقطه‌ی قوت شماست؟ روش‌هایت در مطالعه‌ی این درس‌ها چیست؟

دروس زبان، عربی، حسابان و فیزیک نقاط قوت من هستند. در این دروس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و سپس به تست‌زنی می‌پردازم و در آخر با تمرکز و دقت دروس را مرور می‌کنم.


آیا درسی بوده که برایت چالشی باشد یا نمره‌ی پایین‌تری در آن‌ داشته باشی و روش مطالعه‌ات را در آن تغییر داده باشی؟ قبلاً با چه روشی آن درس را مطالعه می‌کردی و الان چگونه مطالعه می‌کنی؟ روش جدید را چگونه به دست آوردی؟

فیزیک قبلا برایم درسی چالشی بود که با بیش‌تر تست زدن و تلاش مداوم توانستم آن را به نقطه‌ی قوت خود تبدیل کردم.


از آزمون‌های برنامه‌ای کانون خاطره‌ی آموزشی هم داری؟

بهترین خاطره‌ی آموزشی من از آزمون‌های کانون این است که از نتیجه‌گرایی و تمرکز بر تراز و رتبه، اکنون بیش‌تر بر تلاشم تمرکز دارم.

محمدرضا مفیضی، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از یزد با میانگین تراز 8042


شغل پدر و مادر شما چیست؟

پدر:‌کارمند مخابرات

مادر: خانه‌دار


پدر و مادر چگونه با شما همراهی می‌کنند؟

پدر و مادرم با برقرار نمودن آرامش در خانه و نیز فراهم کردن امکانات مورد نیازم با من همکاری می‌کنند.


مهم‌ترین ویژگی آموزشی (شخصیت آموزشی) شما چیست؟ معمولاً شما را در میان دوستان و اقوام و مدرسه به چه ویژگی‌ای می‌َشناسند؟

ویژگی‌های اصلی من استقامت در مطالعه‌ی دروس و امید داشتن است. ضمنا همیشه سعی می‌کنم شکست‌ها در عملکردم اثر مثبت بگذارند.


آیا در میان اقوام و نزدیکان شما افراد دیگری هم در آزمون‌های برنامه‌ای کانون شرکت کرده‌ است؟ اگر عضو بوده‌اند چه نتایجی کسب کرده‌اند؟

برادرم هم قبلا در آزمون‌های کانون شرکت می‌کرد و توانست در کنکور به موفقیت برسد.

محمدرضا مفیضی، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از یزد با میانگین تراز 8042

محمدرضا مفیضی، دانش‌آموز دوازدهم ریاضی از یزد با میانگین تراز 8042