مطالب مرتبط با تكنيك زمان‌هاي نقصاني

تكنيك زمان‌هاي نقصاني

۱۳۹۶ تیر

مقاله‌ی کاظم قلم‌چی: 3 روش مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون

۱۳۹۵ مرداد

پیش‌شرط‌های موفقیت!

تکنیک‌های تست‌زنی را یاد بگیرید

۱۳۹۵ خرداد

سمیره نوریان رتبه‌ی 5 کنکور انسانی و دوران جمع بندی

۱۳۹۵ فروردین

تکنیک شماره‌ی سه، زمان‌های نقصانی

۱۳۹۴ آذر

تلفیق روش‌های تستی (2)

تلفیق روش‌های تستی (1)

۱۳۹۴ خرداد

زمان‌های نقصانی گروه تجربی

زمان‌های نقصانی گروه ریاضی

زمان‌های نقصانی گروه انسانی

زمان‌های نقصانی گروه منحصراً زبان

زمان‌های نقصانی گروه هنر

روش زمان‌های نقصانی

برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (3)

برتر‌ها و مدیریت در جلسه‌ی کنکور (1)

۱۳۹۴ اردیبهشت

زمان‌های نقصانی برای درس‌های عمومی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی ریاضی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی انسانی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی تجربی

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی هنر

زمان‌های نقصانی گروه آزمایشی منحصراً زبان

روش زمان‌های نقصانی و فواید آن

تکنیک‌های به‌هم‌چسبیده

۱۳۹۴ فروردین

حفظ روحیه و انگیزه در طول آزمون با تکنیک زمان‌های نقصانی

آزمونی موفق (3)

آشنایی با تکنیک زمان‌های نقصانی

۱۳۹۳ تیر

تکنیک‌های تست‌زنی و فواید آن‌ها

هفته‌ی آخر، درست مثل هفته‌ی اول

۱۳۹۳ خرداد

تکنیک‌های تست‌زنی و نکته‌های درباره‌ی آن

تکنیک زمان‌های نقصانی

بیشتر
سنت های الهی از دین و زندگی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی چهارم دبیرستان)
دبیر : محمد رضایی بقا