مدیریت زمان را از تابستان تمرین کنیم

برای هر دانش‌آموز، مدیریت زمان از دو منظر حائز اهمیت است.

مدیریت زمان را از تابستان تمرین کنیم

1.مدیریت زمان به معنای استفاده‌ی مناسب از زمانی که در این فصل در اختیار داریم. در فصل تابستان به دلیل این‌که برنامه‌ی کم‌حجم‌تری به نسبتِ سال تحصیلی داریم، بهتر می‌توانیم مدیریت زمان را تمرین کنیم. عادات خوبی چون سحرخیزی، استراحت‌های کوتاه اما مفید بین ساعت‌های درسی، رعایت تعادل مطالعاتی و مدیریتِ کلیِ ساعاتی که در یک روز در اختیار ماست، گنجینه‌هایی است که در این فصل می‌توانیم به آن‌ها دست پیدا کنیم. مدیریتِ زمان آن‌قدر مهم است که با کمک آن می‌توانیم همزمان هم به برنامه‌ی درسی خود رسیدگی کنیم و هم استراحت و تفریحاتِ پویا و اثربخش داشته باشیم.

2.مدیریت زمان به معنای مدیریتِ زمانی که در جلسه‌ی آزمون برای تست‌زنی در اختیار داریم. این نوع از مدیریت زمان نیز بسیار مهم و کاربردی است و بهتر است از فصل تابستان، در منزل و با کمک تکنیک‌هایی چون ضربدر-منها و زمان نقصانی، به هنگام حل پیمانه‌های تستی آن را تمرین کنیم. خیلی مهم است که وقتی مطالب درسی را می‌خوانیم، بتوانیم در زمانِ مقرر در جلسه‌ی آزمون، به سوالات پاسخ دهیم. هر اندازه تمرینمان برای رعایت زمان بیشتر باشد، سرعت عملمان بالاتر خواهد بود.

بنابراین هر دو نوعِ مدیریت زمان را در همین فصل در کنار هم تمرین می‌کنیم تا با اطمینان بیشتری به سمت هدف گام برداریم.