گفت و گو با رتبه 5 کنکور ریاضی93: امید چهره گشا

گفت و گو با امید چهره گشا رتبه 5 کشوری گروه ریاضی را در زیر بخوانید...

گفت و گو با رتبه 5 کنکور ریاضی93: امید چهره گشا

 امید چهره گشا رتبه 5 کشوری گروه ریاضی فیزیک از اصفهان

 چه شد که شما به کانون آمدید؟

خواهرم 7 سال از من بزرگتر هستند و کانونی بودند و به من توصیه کرد که کانونی شوم. او رتبه 2000 منطقه 1 را کسب کرد و مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان درس خواند.

چند سال در کانون بودید؟

3 سال کانونی بودم.

آیا این که خواهر شما کانونی بود تاثیر داشت ؟

بله به دلیل خواهرم با سبک آزمون دادن آشنا بودم و سپس از سوم خودم هم اصرار داشتم ادامه دهم.

 علت تداوم شما چه بود؟

در سال های دوم و سوم دبیرستان که زیاد به کنکور نزدیک نبود کانون انگیزه به من می داد که بتوانم پیوسته درس بخوانم. و طی این دو سال همین که می توانستم به بهانه آزمون دادن مطالب را مرور کنم خیلی خوب بود.

در دوران نوروز و تابستان در برنامه های کانون شرکت کردید ؟

بله هر دو را بودم.

 آیا وسوسه نشدید آزمون های دیگری را شرکت کنید؟

سبک سوال های آزمون های دیگر برایم جالب نیامد و تصمیم گرفتم کانون باشم.

پشتیبان ویژه ام عطا قربانی به من کمک زیادی کردند خصوصا در سه ماه آخر که دوران جمع بندی بود و من هیچ تجربه ای نداشتم بسیار بیشتر کمک کردند و جا دارد از ایشان تشکر کنم.

گویا شما کتاب خودآموز را پر می کردید. آیا همین طور است و این که شما در چه زمان هایی این کتاب را پر می کردید؟

بله کتاب خودآموزی را استفاده می کردم. البته عمومی ها را زیاد پر نکردم ولی برای اختصاصی ها بیشتر استفاده کردم. من از چند نفر پرسیدم و گفتند که استفاده از کتاب خودآموزی بعد از هر آزمون مفید است من هم استفاده کردم و به نظرم برای خصوصا دوران جمع بندی بسیار مفید است.

 برخی از کتاب خودآموزی استفاده نمی کنند زیرا فکر می کنند که ممکن است نرسند که آن را مطالعه کنند. شما این نگرانی را نداشتید؟

من هم ابتدا نگران بودم نرسم ولی در زمان آزمون جمع بندی پیش 1 توانستم آن را استفاده کردم.

به نظر من فاصله زمانی مهر تا عید نوروز بسیار مهم است و من اگر کانون نمی آمدم شاید رتبه ام 60 الی 70 می شد.

 از کدام منابع کانون استفاده کردید؟

30 سال حسابان را استفاده کردم، زرد عمومی را بعد عید کار کردم.

 آیا روش جمع بندی به روش 3 روز یکبار را اجرا کردید؟ به روش معمول این روش را اجرا کردید یعنی آیا یک نصف روز آزمون را اجرا کردید و بعد به بررسی پرداختید یا کار دیگری کردید؟

این روش را اجرا کردم ولی من 2 روز یکبار ازمون می دادم.

 همان طور که می دانید ما آزمون های غیر حضوری داریم، آیا آن ها را هم استفاده می کردید؟

بله روزهای پنج شنبه از خودم آزمون غیرحضوری می گرفتم. دلیل این که در روزهای دیگر این آزمون را اجرا نمی کردم این بود که می خواستم به برنامه آزمون برسم و روز قبل از آزمون به بودجه بندی می رسیدم.

کارنامه کشوری را کی می گرفتید ؟ همان روز یا روزهای دیگر؟

همان روز و بررسی را هم همان روز انجام می دادم.

 چند درصد به برنامه راهبردی پایبند بودید؟

 90 درصد یا حتی بیشتر با برنامه راهبردی پیش می آمدم. بعد از عید، کانون پیش 2 را نسبت به پیش 1 کمتر کار می کرد و من بیشتر به پیش 2 توجه کردم.

 آیا جز کسانی نبودید که با شتاب قبل از عید تمام کنید؟

نه و من قبل از عید تمام نکردم چون اگر تمام می کردم بعد عید حوصله و انگیزه برای درس خواندن وجود نداشت.

به نظرم در بحث کنکور 80 درصد نتیجه وابسته به تلاش است و به تسلط رسیدن در آزمون دادن هم خیلی مهم است.

 خودتان را باهوش می دانید ؟

  بله

چقدر درس می خواندید؟

قبل از عید هر هفته 50 الی 60 ساعت و بعد از عید 60 الی 70 ساعت.

گفت و گو : کاظم قلم چی 

تهیه و تنظیم

ناهید منجمی