مقایسه درصد دروس اختصاصی هر سه رشته در کنکور98 به تفکیک مناطق

در گزارش‌های قبلی میانگین درصد دروس عمومی دانش آموزان کانونی مناطق مختلف سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی و هم چنین دروس ریاضی ، شیمی و فیزیک رشته‌های ریاضی و تجربی در کنکور 98 را مشاهده کردیم. در گزارش

مقایسه درصد دروس اختصاصی هر سه رشته در کنکور98 به تفکیک مناطق

در گزارش های قبلی میانگین درصد دروس عمومی دانش آموزان کانونی مناطق مختلف سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی و هم چنین دروس ریاضی ، شیمی و فیزیک رشته های ریاضی و تجربی در کنکور 98 را مشاهده کردیم. در گزارش امروز ، میانگین درصد دانش آموزان کانونی این سه رشته را در بقیه دروس اختصاصی می بینیم.

جدول زیر حاوی میانگین درصد دانش آموزان کانونی در دروس اختصاصی کنکور 98 می باشد:

مقایسه درصد دروس اختصاصی هر سه رشته در کنکور98 به تفکیک مناطق

رشته ریاضی: در رشته ریاضی بهترین میانگین درصد دانش آموزان مناطق 1 و 2 در درس فیزیک و بهترین درصد دانش آموزان منطقه 3 در درس شیمی می باشد. در درس ریاضی ، دانش آموزان هر سه منطقه کمترین میانگین درصد را نسبت به دو درس دیگر داشته اند.

رشته تجربی: بهترین درصد دانش آموزان هر سه منطقه مربوط به درس زیست می باشد و دروس شیمی و فیزیک در رده های بعدی هستند. در رشته تجربی همانند رشته ریاضی ، و در درس ریاضی ، دانش آموزان هر سه منطقه کمترین درصد را کسب کرده اند. هم چنین در سه درس از چهار درس اختصاصی ، دانش آموزان منطقه 2 درصد بهتری از دانش آموزان منطقه 1 دارند.

رشته انسانی: بهترین درصد انسانی های هر سه منطقه ، به ترتیب در دروس روانشناسی ، اقتصاد و علوم اجتماعی به دست آمده است. جالب اینکه درس علوم اجتماعی ، تنها درسی است که دانش آموزان انسانی هر سه منطقه عملکرد کاملا یکسانی داشته اند.دروس فلسفه و منطق و ریاضی دو درسی که انسانی ها کمترین درصد را در آنها کسب کرده اند. درصد بالاتر دانش آموزان منطقه 3 در دروس روانشناسی ، تاریخ و جغرافیا و اقتصاد ، نسبت به دانش آموزان منطقه 1 قابل توجه است.

لازم به یادآوری است این گزارش و دو گزارش قبلی که خدمت شما ارائه گردید ، صرفا از اطلاعات دانش آموزان کانونی کنکور 98 به دست آمده است و شامل اطلاعات کل حاضران کنکور 98 نمی باشد.

هم چنین دو گزارش قبلی را از لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:

گزارش مقایسه دروس عمومی

گزارش مقایسه دروس شیمی ، ریاضی و فیزیک