مقایسه درصد دروس عمومی در کنکور 98 به تفکیک مناطق و گروه ها

در گزارش امروز قصد داریم ، تحلیلی از میانگین درصد دانش آموزان کانونی در کنکور 98 در دروس عمومی داشته باشیم و درصد دانش آموزان مناطق و گروه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم.

مقایسه درصد دروس عمومی در کنکور 98 به تفکیک مناطق و گروه ها

در گزارش امروز قصد داریم ، تحلیلی از میانگین درصد دانش آموزان کانونی در کنکور 98  در دروس عمومی داشته باشیم و درصد دانش آموزان مناطق و گروه های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. جدول زیر میانگین درصد گروه ها و مناطق مختلف کنکور98 در دروس عمومی را نشان می دهد. در روزهای آتی ، گزارش دروس اختصاصی را نیز در سایت مشاهده خواهید کرد.

مقایسه درصد دروس عمومی در کنکور 98 به تفکیک مناطق و گروه ها

مواردی که در جداول بالا قابل توجه می باشد:

1- در هر سه گروه ریاضی ، تجربی و انسانی و در سه درس ادبیات ، عربی و معارف ، بهترین درصد متعلق به دانش آموزان منطقه 2 کنکور می باشد.

2- در درس زبان و در هر سه گروه ریاضی ، تجربی و انسانی ، بهترین درصد متعلق به دانش آموزان منطقه 1 کنکور می باشد.

3- در هر سه گروه ریاضی ، تجربی و انسانی ، بیشترین درصد دانش آموزان به ترتیب متعلق به دروس معارف ، عربی ، ادبیات و زبان می باشد.

4- در رشته های تجربی و انسانی و در دروس معارف ، ادبیات و عربی ، شاهد بیشترین نزدیکی و شباهت بین میانگین درصد دانش آموزان مناطق 1 ، 2 و 3 هستیم. جالب اینکه در درس معارف رشته انسانی ، میانگین درصد دانش آموزان منطقه3 ، از دانش آموزان منطقه 1 بالاتر می باشد. هم چنین در درس ادبیات رشته انسانی نیز عملکرد دانش آموزان مناطق 3 و 1 با یکدیگر یکسان است.

5- بیشترین درصد در بین تمامی دروس و گروه ها ، متعلق به درس معارف رشته تجربی می باشد که دانش آموزان هر سه منطقه کنکور بهترین عملکرد را داشته اند. هم چنین درس زبان رشته انسانی ، دارای کمترین درصد در بین دانش آموزان تمامی مناطق می باشد.