کنکور 98

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (ادبیات)

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران میتواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد ...

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (ادبیات)

در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس ادبیات که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند، پرسیده ایم.

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران می تواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.


مطالب مرتبط :

فعالان سایت کدام سوالات دین و زندگی را در ابتدا پاسخ نمی‌دهند؟

فعالان سایت کدام سوالات عربی را در ابتدا پاسخ نمی‌دهند؟


نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :

ردیفنامنام خانوادگیپایه تحصیلیمیانگین ترازمبحث
1نيماپاكيزهدوازدهم تجربي7621لغت و املا
2فاطمهوشوشادىدوازدهم تجربي7592قرابت معنایی
3رهامرسلىدوازدهم تجربي7524لغات
4سيدعرفانشريف زادهيازدهم تجربي7454شمارش واژه و املا
5محمدشاه محمدىدهم تجربي7405قرابت معنایی
6كيانعبداللهىدهم تجربي7367نقش دستوری
7بهنامدانشيازدهم تجربي7342دستور زبان
8محمد مهدىجعفرىدوازدهم تجربي7327شمارشی ها
9زهراعبدىدوازدهم تجربي7293شمارشی و آرایه
10محمدصادقىدوازدهم تجربي7269لغت
11ثناسهرابىچهارم تجربي7253تاریخ ادبیات
12محمد طاهاسالارىيازدهم تجربي7232قرابت معنایی
13علىپرويندوازدهم تجربي7214آرایه های ادبی
14حسينناظرىدوازدهم تجربي7212قرابت و دستور زبان
15عليرضاكامياب رودسرىچهارم تجربي7176آرایه و زبان فارسی
16مهرساحميدىيازدهم تجربي7119لغات
17نگينسيدموسوىچهارم تجربي7095آرایه
18حسينبرندهچهارم تجربي7073آرایه و زبان فارسی
19سهيلحاجى زادهدوازدهم تجربي7069آرایه - زبان فارسی
20مهديهابراهيم زادهيازدهم تجربي7027سوالات شمارشی
21سعيدغيوردوازدهم تجربي7017ارایه
22پرنياخواجوئى نژادچهارم تجربي6994زبان فارسی
23فاطمهرهبرىچهارم تجربي6988شمارشی ها
24نرگساميدىدوازدهم تجربي6957آرایه و دستور زبان
25كيوانصالحىيازدهم تجربي6934ارایه ادبی
26مهسااصحابىدهم تجربي6907قرابت
27سيدعليرضامحقق مرتضوىچهارم تجربي6887آرایه
28رضاآخشچهارم تجربي6837زبان فارسی و آرایه
29سيد حسينرسولىچهارم تجربي6830آرایه
30پارساجعفرىدوازدهم تجربي6828آرایه
31زهراقره سوفلودوازدهم تجربي6820آرایه
32زينبآزادىدوازدهم تجربي6791آرایه
33محمدرضامحمدىيازدهم تجربي6757آرایه و قرابت معنایی


* جمع بندی نظرات دانش آموزان تجربی فعال در ارسال کامنت درسی را نیز در نمودار های زیر مشاهده کنید :


1- در درس عربی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (ادبیات)


2- در درس عربی معمولا چه مباحثی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (ادبیات)


* این نتایج برای سایر دروس نیز در روز های آینده برروی سایت قرار می گیرد.