فعالان سایت کدام سوالات دین و زندگی را در ابتدا پاسخ نمی‌دهند؟

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران میتواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد...

فعالان سایت کدام سوالات دین و زندگی را در ابتدا پاسخ نمی‌دهند؟

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران میتواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.

در این مطلب نظرات از آن دسته دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس دین و زندگی که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند ، پرسیده ایم.


نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :


ردیفنامنام خانوادگیگروهمیانگین ترازدر درس دین و زندگی چه مباحثی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟
1بهنامدانشيازدهم تجربي7342همه را پاسخ میدهم
2محمد طاهاسالارىيازدهم تجربي7232همه را پاسخ میدهم
3مهرساحميدىيازدهم تجربي7119همه را پاسخ میدهم
4كيوانصالحىيازدهم تجربي6934همه را پاسخ میدهم
5نيماپاكيزهدوازدهم تجربي7621همه را پاسخ میدهم
6فاطمهوشوشادىدوازدهم تجربي7592همه را پاسخ میدهم
7رهامرسلىدوازدهم تجربي7524متن درس
8محمد مهدىجعفرىدوازدهم تجربي7327همه را پاسخ میدهم
9زهراعبدىدوازدهم تجربي7293همه را پاسخ میدهم
10محمدصادقىدوازدهم تجربي7269همه را پاسخ میدهم
11ثناسهرابىچهارم تجربي7253همه را پاسخ میدهم
12علىپرويندوازدهم تجربي7214آیه ها
13حسينناظرىدوازدهم تجربي7212شمارشی ها
14عليرضاكامياب رودسرىچهارم تجربي7176همه را پاسخ میدهم
15نگينسيدموسوىچهارم تجربي7095همه را پاسخ میدهم
16حسينبرندهچهارم تجربي7073همه را پاسخ میدهم
17سهيلحاجى زادهدوازدهم تجربي7069همه را پاسخ میدهم
18پرنياخواجوئى نژادچهارم تجربي6994همه را پاسخ میدهم
19رضاآخشچهارم تجربي6837همه را پاسخ میدهم
20پارساجعفرىدوازدهم تجربي6828مفهومی متن کتاب
21زهراقره سوفلودوازدهم تجربي6820همه را پاسخ میدهم
22زينبآزادىدوازدهم تجربي6791همه را پاسخ میدهم


* با توجه به پاسخ های دانش آموران میتوان گفت که در درس دین و زندگی مبحث مشخصی وجود ندارد که اکثر دانش آموزان آن را جواب ندهند و فقط در صورتی که سوالی را بلد نباشند یا شک داشته باشند، آن را بدون پاسخ می گذارند.


در درس دین و زندگی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

فعالان سایت کدام سوالات دین و زندگی را در ابتدا پاسخ نمی‌دهند؟