فیلمی مستنداز زندگی عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه3 کنکورانسانی 97

فیلمی مستند از عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه 3 کنکور انسانی 97 را در ادامه مشاهده کنید...

فیلمی مستنداز زندگی عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه3 کنکورانسانی 97

فیلمی مستند از محل زندگی و درس خواندن عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه 3 کنکور انسانی 97 از سراوان را در ادامه مشاهده کنید...فایل های ضمیمه

فیلمی مستند از عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه 3 کنکور انسانی 97
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
نهادهای پولی و مالی رشد-توسعه و پیشرفت از اقتصاد دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : سارا شریفی