فیلم رتبه های برتر کنکور 97

مطالب مرتبط با فیلم رتبه های برتر کنکور 97

دی 1397

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97

آبان 1397

روش مطالعه امیر درخوش، رتبه 1 خانواده شهدا تجربی در فیزیک

فیلم:منابع و روش مطالعه رتبه 9 منطقه 2 ریاضی در درس شیمی

فیلم: روش مطالعه رتبه 10 منطقه 3 ریاضی در درس شیمی

فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 2 کنکور 97

فیلم گفتگو با احمد سلیمی رتبه‌ی 9 ریاضی کشوری در کنکور 97

مهر 1397

فیلم گفتگو با دانیال حبییبان رتبه 2 تجربی ایثارگران کنکور 97

فیلم گفتگو با علیرضا یزدانی رتبه‌ی 9 تجربی ایثارگر کنکور 97

فیلم : روش و منبع مطالعه رتبه 2 منطقه 3 تجربی در زیست‌شناسی

فیلم گفتگو با طناز باقری رتبه‌ی 3 تجربی ایثارگران کنکور 97

فیلم گفتگو با امیرحسین زارع رتبه 7 تجربی کنکور97

فیلم گفتگو با زهرا کریمی زاده رتبه‌ی 3 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی درباره سایت

فیلم گفتگو بامحمدمهدی جراحی رتبه‌ی 7 ریاضی کنکور97

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه‌ی 7 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با فاطمه خاشعی رتبه 3 ریاضی ایثارگران کنکور97

فیلم گفتگو با احمد رضا ابراهیمی رتبه 7 ریاضی کنکور 97

فیلم گفتگو با سروین آزادبخت رتبه‌ی 8 تجربی کنکور 97

فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشور در کنکور 97

فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 کشوری انسانی در کنکور97

فیلم گفتگو با محمد اسماعیلی رتبه 3 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با امیر رضا صدر یکتا رتبه 4 تجربی کنکور 97

فیلمی تاثیرگذار از رتبه برترهای استثنایی(نابینا ،کم بیناو ...)

فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی رتبه 6 تجربی درباره‌ی سایت کانون

شهریور 1397

فیلم گفتگو با امیر درخوش رتبه 1 تجربی خانواده شهدا کنکور 97

فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97

فیلم گفتگو با رضا قوی رتبه 9 ریاضی درباره‌ی سایت کانون

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سالار حسینی رتبه 7 کنکور ریاضی 97

بیشتر