فیلم رتبه های برتر کنکور 97

مطالب مرتبط با فیلم رتبه های برتر کنکور 97

1397 مهر

فیلم گفتگو بامحمدمهدی جراحی رتبه‌ی 7 ریاضی کنکور97

فیلم گفتگو با کیمیا طهماسبی رتبه‌ی 7 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با فاطمه خاشعی رتبه 3 ریاضی ایثارگران کنکور97

فیلم گفتگو با احمد رضا ابراهیمی رتبه 7 ریاضی کنکور 97

فیلم گفتگو با سروین آزادبخت رتبه‌ی 8 تجربی کنکور 97

فیلم جشن نخبگان ، رتبه‌های زیر 10 کانون در کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سرائر طوسی رتبه 10 زبان کشور در کنکور 97

فیلم گفتگو با علیرضا فتحی رتبه 10 کشوری انسانی در کنکور97

فیلم گفتگو با محمد اسماعیلی رتبه 3 انسانی کنکور 97

فیلم گفتگو با امیر رضا صدر یکتا رتبه 4 تجربی کنکور 97

فیلمی تاثیرگذار از رتبه برترهای استثنایی(نابینا ،کم بیناو ...)

فیلم گفتگو با محمدرضا بهمنی رتبه 6 تجربی درباره‌ی سایت کانون

1397 شهریور

فیلم گفتگو با امیر درخوش رتبه 1 تجربی خانواده شهدا کنکور 97

فیلم گفتگو با محمد جواد محقق رتبه 10 انسانی منطقه 3 کنکور 97

فیلم گفتگو با رضا قوی رتبه 9 ریاضی درباره‌ی سایت کانون

فیلم گفتگو با سارا کمالی زنوزی رتبه 5 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با علی سالار حسینی رتبه 7 کنکور ریاضی 97

فیلم گفتگو با بهار رادمهر رتبه 3 ریاضی درباره سایت کانون

فیلم گفتگو با سید شایان شجاعی رتبه 8 کنکور تجربی 97

فیلمی مستنداز زندگی عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه3 کنکورانسانی 97

فیلم گفتگو با آریان عبداللهی رتبه 5 تجربی درباره سایت کانون

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه 10 تجربی درباره سایت کانون

فیلم گفتگو با بهار رادمهر رتبه 3 کنکور ریاضی 97

فیلم گفتگو با محمد صادق کشاورزی رتبه 2 ریاضی و 8 زبان کنکور 97

فیلم گفتگو با آرمان زینالی رتبه 9 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با عرفان آبادی‌فرد رتبه 3 تجربی کنکور 97

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

فیلم گفتگو با طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی 97

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

بیشتر