کنکور 98

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97 در ادامه مشاهده کنید...

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

فیلم گفتگو با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97 در ادامه مشاهده کنید...

فایل های ضمیمه

امیررضا براتی : چرا در آزمون های کانون غیبت نمی کردم ؟ (1 دقیقه)
برنامه راهبردی کانون از نظر امیررضا براتی (1 دقیقه)
گفتگوی کامل با امیررضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97 (15 دقیقه)